Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Limburgse natuur

Natuur en milieu

Natuur dient de biodiversiteit en biodiversiteit dient de natuur! GroenLinks wil de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit stoppen en de diversiteit en...

Lees meer
Wonen

Wonen

Wonen is nu vooral een markt, maar het hoort een recht te zijn voor iedereen!

Lees meer
Klimaatdoelen

Klimaatdoelen halen

GroenLinks staat voor daadkrachtige klimaatactie. Deze is nodig om onze huidige bestaanszekerheid veilig te stellen tegen de schade van de opwarming van de...

Lees meer
Een inclusief Limburg

Een inclusief Limburg

Iedereen doet er toe met ieders eigen identiteit en voorkeur. GroenLinks staat voor vrijheid en vrijzinnigheid. We zijn fel tegen discriminatie. We komen op...

Lees meer
Duurzame landbouw

Landbouw en stikstof

De landbouwbedrijven zijn grootschaliger geworden en de productie is sterk toegenomen. Dit leidt tot diverse problemen waaronder teveel stikstofneerslag in...

Lees meer
Energielokaal

Een eerlijke energietransitie

De energietransitie is nodig voor het klimaat maar ook om minder afhankelijk te worden van andere landen. Mensen met een laag- of middeninkomen mogen bij de...

Lees meer
GeulWater

Water

Genoeg en schoon water is van levensbelang voor onze gezondheid en toekomst. Daarnaast hebben de afgelopen jaren ons nogmaals duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar...

Lees meer
Maastricht-Aachen Airport

Maastricht-Aachen Airport

Wat GroenLinks betreft, wordt er geen belastinggeld meer uitgegeven aan het vliegveld in Beek.

Lees meer
DeDomijnen

Cultuur in Limburg

Wij bezuinigingen niet op cultuur. Cultuur is belangrijk voor Limburg. Het biedt vermaak en inspiratie en het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer
St Christoffel Roermond

Cultuurhistorie

We blijven investeren in het opknappen, behouden en duurzaam herbestemmen van monumenten. Verduurzaming speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Lees meer
Chemelot

Chemelot

Chemelot staat aan het begin van een grote en gezien de uitstoot zeer noodzakelijke transitie. De noodzakelijke overgang naar andere grondstoffen en fossiele...

Lees meer
Brightlands Campussen

Brightlands Campussen

GroenLinks onderkent het belang van voortdurende vernieuwing binnen bedrijven. In Limburg zijn campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo.

Lees meer