GroenLinks zet alles op alles om de wereld te helpen de opwarming van het klimaat te beperken. De inzet van GroenLinks Limburg is gebaseerd op de Green New Deal voor Nederland, het meest ambitieuze en realistische klimaatplan dat GroenLinks ooit heeft geschreven en op de Gezamenlijke Klimaatvisie, waarin we oplossingen aandragen voor een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis.

Daarbij hoort dat GroenLinks streeft naar een succesvolle en eerlijke energietransitie. Zie in dit verband ook onze standpunten over Een Eerlijke Energietransitie en de Brightlands Campussen.

Energie is onder andere essentieel voor onze voedselproductie. In de landbouw worden synthetische meststoffen gebruikt. Bij het produceren van deze synthetische meststoffen is veel aardgas nodig. Het gebruik van deze meststoffen zorgt ervoor dat te grote hoeveelheden stikstof vrijkomen. GroenLinks gaat zich daarom verder inzetten om onze boeren in Limburg te helpen bij de overgang naar klimaatvriendelijke, regeneratieve landbouw zodat de stikstofuitstoot afneemt. Zie ons standpunt over Landbouw en Stikstof.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we er ook voor zorgen dat onze leefgemeenschappen zich goed kunnen aanpassen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Gevolgen zoals hittegolven, droogte, overstromingen, verlies van biodiversiteit en verslechtering van de luchtkwaliteit zijn in Limburg al duidelijk voelbaar en aanwezig.

Wij helpen bij de bescherming tegen deze gevolgen doordat we:

  • Blijven werken aan de uitbreiding van de sociale welvaartsstaat in al zijn dimensies, waaronder betere gezondheidszorg, beter onderwijs en werkgelegenheid.
  • Een inclusief Limburg bevorderen: hoe sterker we als gemeenschap zijn, hoe beter we elkaar kunnen steunen. Klimaatactie is effectiever door solidariteit.  Zie onze standpunten over Een Inclusief Limburg.
  • Natuur en milieu beschermen. Zie onze standpunten over Natuur en Milieu.
  • Harde eisen te stellen aan bedrijven die duurzaamheidssubsidies krijgen: deze bedrijven krijgen een klimaatplicht.
  • Werken aan eerlijke belastingen: de belastingen voor werknemers verlagen en de belastingen op kapitaal en dividend verhogen.
  • De subsidies aan bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, stopzetten.

Bij al onze klimaatacties, of het nu gaat om het helpen van onze mensen om zich aan te passen aan de klimaatverandering of om het beperken van de klimaatverandering staat klimaatrechtvaardigheid en het aanpakken van ongelijkheid centraal. Dit omvat ook klimaatrechtvaardigheid voor ontwikkelingslanden die nu al de zwaarste lasten van de klimaatverandering dragen. Duurzame oplossingen moeten geen statussymbool zijn van een welgestelde bovenlaag, maar het leven van alle mensen verbeteren.

Ten slotte is GroenLinks Limburg voorstander van het landelijk instellen van een Klimaatfonds, zoals onze partij heeft voorgesteld in haar New Green Deal. Dit zou een strategische inzet zijn van geld in de toekomst van onze kinderen.

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: