Boeren zijn sinds de jaren '50 aangemoedigd om steeds grootschaliger te werken. Het aantal bedrijven is afgenomen maar de productie is sterk toegenomen. In sommige opzichten was deze industriële aanpak heel succesvol. Nederland kon de op een na grootste exporteur worden van landbouwproducten. Maar onze landbouw levert ook veel zorgen op: prijzen staan onder druk, de biodiversiteit neemt af, de grond raakt overbemest, het dierenwelzijn is niet altijd in orde, er is concurrentie om schaarse ruimte en er is teveel neerslag van stikstof in natuurgebieden. 

De regering laat de uitvoering van het stikstofbeleid aan de Provincies. GroenLinks wil de aanpak van stikstof combineren met die van andere problemen. We willen boeren helpen om diervriendelijker en minder natuur- & milieubelastend te zijn. Tegelijk willen we boeren een eerlijk inkomen bieden. De (stikstof-)ruimte die ontstaat doordat sommige boeren stoppen moet worden gebruikt om andere boeren te helpen. Van snijmais naar voedselbos, van grote velden met prei naar strokenlandbouw of van megastal naar scharrelvarkens. Boeren moeten betaald blijven worden voor hun bijdrage aan natuurbeheer.

Om dat te bereiken moet de handel in stikstof ("intern of extern salderen") beter worden geregeld, ook voor industrie en verkeer. GroenLinks wil de vergoedingen voor natuurbeheer verhogen en langer vastleggen. Het gebruik van pesticiden wordt zoveel mogelijk verboden. De afhankelijkheid van kunstmest moet worden verminderd. Er komt een fonds om boeren die de overstap willen maken naar kringlooplandbouw of een voedselbos te ondersteunen. GroenLinks wil extra investeren in strengere handhaving op milieudelicten (bv. stroperij). Er moet meer geld en capaciteit komen voor vergunningverlening en handhaving.

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: