We streven naar meer samenwerking tussen culturele instellingen zoals theaters. Een samenwerking die verder gaat dan de grens van de gemeente of provincie. Cultuur is belangrijk in- en voor de euregio. 

We geven extra aandacht aan het Limburgs Museum, het Bonnefantenmuseum en het Discovery Museum. Deze drie musea maken de deur minimaal één keer per maand gratis open voor publiek. Op die manier kunnen ook Limburgers met een smalle beurs genieten van kunst. We willen dat het Limburgs Museum en het Discovery Museum net als het Bonnefantenmuseum vrij toegankelijk zijn voor iedereen t/m 18 jaar. 

We investeren als provincie in talentontwikkeling en bieden kunstenaars overal waar dat kan een podium. In subsidieverordeningen voor culturele instellingen en festivals vragen we specifiek aandacht om het talent waar mogelijk binnen de provincie te werven. Zowel voor een rol op het toneel maar ook voor werk achter de schermen. 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de culturele sector. Zonder vrijwilligers kan bijvoorbeeld het Zomerparkfeest in Venlo niet plaatsvinden. 

We blijven de amateurkunsten een warm hart toedragen.

We willen stimuleren dat fanfares en harmonieën door de hele provincie de samenwerking opzoeken met gezelschappen. Een voorbeeld is de samenwerking met Toneelgroep Maastricht in 2022 bij Dagboek van een Herdershond in het MECC in Maastricht.

We blijven investeren in het opknappen, behouden en duurzaam herbestemmen van monumenten. Verduurzamen speelt ook hier een belangrijke rol. Cultuurhistorie is belangrijk: het zorgt voor het overdragen van verhalen zodat we deze blijven vertellen. 

Daarnaast willen we blijven investeren in het onzichtbare kapitaal van saamhorigheid, gemeenschapsgevoel, cultuurhistorie en geschiedenis. Het hoort bij het Limburgs landschap, het hoort bij de Limburgse Cultuur en het hoort dus bij Limburg.

We willen de vele heemkundeverenigingen en andere erfgoedorganisaties die Limburg rijk is ondersteunen. Deze organisaties verbinden mensen en lokale gemeenschappen en zetten zich in om lokaal erfgoed, lokale verhalen en tradities te behouden.

We zijn verheugd met de extra subsidie die structureel toegekend is aan het Huis voor de Kunsten voor het “Hoes veur ‘t Limburgs”. GroenLinks wil de taalorganisaties die Limburg rijk is blijvend ondersteunen.

We blijven de schutterijen ondersteunen waar dat kan. Ook het OLS en het kinderOLS verdienen hierbij onze steun.