De provincie kan Limburg veel beter voorbereiden op zwaardere regenbuien en langere perioden van droogte. De politiek is te veel met de korte termijn bezig geweest, waardoor onze opgaven rond water groter zijn geworden.

Er moet snel veel gebeuren zodat we water beter vasthouden voor perioden van droogte en water beter afvoeren bij grote overlast. Zo wordt de kans op grote problemen bij hevige regenbuien, overstromende beken en extreem hoogwater in de rivieren, kleiner. We moeten zuiniger met ons water leren omgaan. En in natte tijden het water beter vasthouden in onze natuur, steden en akkers.

Hoe kan de provincie dat bereiken?

  • Mensen stimuleren groene tuinen aan te leggen en minder water gebruiken.
  • Aanleg mogelijk maken van meer holle wegen, graften, hagen en heggen om zo het landschap aantrekkelijker te maken en om water beter vast te houden in de grond.
  • Zorgen dat water helpt onze bomen, planten en dieren te voeden en beschermen. 
  • Meer geld naar boeren zodat ze meer doen om het unieke landschap met haar vele beekjes en rivieren in natuurlijke staat terug te brengen of te behouden.
  • De kwaliteit van ons water verbeteren door vervuiling beter te verwijderen uit ons afvalwater.
  • GroenLinks wil voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en we nemen deze waterdoelen mee in de gebiedsplannen.
  • In plaats van geld naar vervuilende industrie en luchtvaart, schone en vernieuwende bedrijven en talent ondersteunen.

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: