We moeten af van het gebruik van olie, gas en steenkool. Energie-intensieve bedrijven hebben de afgelopen decennia geprofiteerd van goedkoop aardgas uit Groningen en grootverbruikerskortingen op stroom. Transitie is nodig voor het klimaat maar ook om minder afhankelijk te worden van andere landen. Dat kan door om te schakelen naar groene energie én door energie te besparen. Energiebesparing verdient meer aandacht. Vraag en aanbod van (groene) energie moeten beter op elkaar worden afgestemd. Door innovaties in opslag van energie te stimuleren. En energie-intensieve bedrijven zullen flink moeten innoveren.

Mensen met een laag of middeninkomen trekken bij de energietransitie vaak aan het kortste eind. Ze zijn afhankelijk van de verhuurder of hebben geen geld om te investeren in isolatie of een warmtepomp. GroenLinks wil structurele oplossingen, door bijvoorbeeld kosteloze leningen te verstrekken aan woningeigenaren. Ook willen wij dat deelname aan energiecoöperaties binnen ieders handbereik komt.

Kernenergie speelt wat GroenLinks betreft geen rol. De ontwikkeltijd is te lang, de eindberging van nuclear afval is niet opgelost, energie uit kerncentrales is uiteindelijk duurder dan groene energie en kerncentrales zijn niet goed regelbaar. Een grote kerncentrale is in Limburg sowieso onmogelijk omdat er onvoldoende koelcapaciteit is. En modulaire centrales met een klein vermogen (de zogenaamde SMR's) bestaan nog niet.

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: