Nieuws

Positie GroenLinks Limburg t.a.v. mislukte formatiepoging

De Statenfractie van GroenLinks steunt volledig hoe er door Jesse Klaver gehandeld is en we hebben alle vertrouwen in hem als leider van de partij. Hierover is enig misverstand ontstaan door de brief van Andy Rossel namens de Statenfractie. Deze reactie is geschreven vanuit een eerste teleurstelling. We zijn niet teleurgesteld in Jesse Klaver en in GroenLinks, maar in het feit dat GroenLinks niet meer aan de onderhandelingstafel zit.Het is op het thema migratie stukgelopen. Duidelijk is dat er op de thema’s duurzaamheid en ongelijkheid ook nog geen begin van een goed akkoord lag. Er was helaas weinig perspectief. Het stuklopen van de onderhandelingen is de verantwoordelijkheid van 4 partijen en niet van GroenLinks alleen. Hoe teleurstellend ook, de verschillen waren te groot.

Carla Brugman, fractievoorzitter GroenLinks Limburg

Lees verder

GroenLinksfractie onderricht Venlose jeugd in de politiek

De GroenLinks-statenleden Andy Rossel en Carla Brugman hebben op  woensdag 7 juni aan 90 Gymnasiumbrugklasleerlingen van het Valuas College uit Venlo de beginselen van het politiek spel bijgebracht. Een dag eerder hadden de leerlingen zich goed voorbereid door onderling presentaties te geven over de taken en bevoegdheden van de Gouverneur, Gedeputeerde en Provinciale Staten. De leerlingen hadden als opdracht deze informatie op te zoeken en te presenteren aan mede-leerlingen.

Lees verder

GroenLinks Limburg Meet-Up; 'The Uncertainty has Settled’.

Zaterdag 24 juni heten we jullie van harte welkom in filmhuis De Domeinen in Sittard voor de meermaals bekroonde documentaire 'The uncertainty has Settled'. Regisseur Marijn Poels is er bij en gaat graag het gesprek aan met de zaal. Wees dus zaterdag 15.00 uur van harte welkom in Sittard, breng gerust geinteresseerden mee. Je hoeft geen lid te zijn!

Schriftelijke vragen over financiële problemen Zuyderland

Onlangs werd GroenLinks onaangenaam verrast door het nieuws inzake het enorme financiële tekort van het Zuid-Limburgse ziekenhuis Zuyderland. GroenLinks staat op het standpunt dat provincies een formelere ( advies) rol zouden moeten krijgen bij de ziekenhuiszorg; met name bij de regionale ziekenhuizen, zoals Zuyderland. Er gaan namelijk grote economische én sociale belangen mee gemoeid.  Bij Zuyderland werken 
niet minder dan 9.400 mensen en het is daarmee de grootste werkgever van Limburg.
 

Lees verder

GroenLinks vraagt naar stand van zaken MAA

GroenLinks vindt dat er al geruime tijd  geen inhoudelijke informatie meer verstrekt is door het Limburgs college over de voortgang van Maastricht-Aachen Airport in integrale zin. Uit de media echter vernemen we met enige regelmaat hoe de ontwikkelingen van passagiers- en vrachtvervoer eruit zien. GroenLinks is en blijft voor sluiting van de luchthaven, daarover geen misverstand. Maar omdat GroenLinks vindt dat  PS al te lang niet meer geïnformeerd is over de ontwikkelingen heeft Andy Rossel, statenlid, op 23 maart jl. een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Lees verder

"Chemische bedrijven overtreden vaak de regels"

Bezorgd nam GroenLinks kennis van dit bericht in de Volkskrant. In de overzichtskaarten blijkt dat ook diverse bedrijven in Limburg middelzware tot zware overtredingen hebben begaan. In de zwaarste categorie 1 zijn gelukkig in Limburg geen overtredingen geconstateerd in 2014 en 2015, maar wel in de iets minder zware categorieën 2 en 3 in diezelfde jaren. GroenLinks wil van GS weten of deze cijfers kloppen, wat de stand van zaken is er wie er verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving. Met dit nieuws valt nl. niet te spotten.

 

Pagina's