Nieuws

Profielschets Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen 2019

Mocht je je kandidaat willen stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019, dan vind je hier de volledige profielschets. Indien je nog geen lid bent van GroenLinks, meld je dan snel aan. Kandidaten kunnen tot 3 juni een motivatiebrief en c.v. insturen via het e-mailadres: bestuurgll@gmail.comAmbieer je het lijsttrekkerschap of een verkiesbare plek op de lijst, vermeld dit dan in je brief. 

Lees verder

Schriftelijke vragen MAA versus klimaatambities

De laatste tijd rijzen er steeds meer geluiden dat ook de luchtvaart mee zal moeten bewegen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het kabinet werkt momenteel aan 
een nieuwe Luchtvaartnota voor de periode 2020-2040. De klimaatdoelstellingen zullen hier onverkort in meegenomen moeten worden. Aangezien GS en een meerderheid van PS strategisch vast blijft houden aan MAA is er voor GroenLinks en PvdD de zorg dat in Limburg onvoldoende rekening wordt gehouden met de vervuilende bijdrage van de luchthaven t.a.v. het klimaat. Daar de gehele business case van vóór het Klimaatakkoord is, zou herijking op basis hiervan volgens beide partijen bittere noodzaak zijn. Zij vragen GS om een reactie.

Lees verder

Zorgen over budget natuurbeheer

GroenLinks maakt zich zorgen dat er na 2019 tekorten ontstaan voor natuurbeheer. Er nog geen budget beschikbaar gesteld of een besluit hiertoe genomen.  Zoals in het decentralisatieakkoord van 2011 is afgesproken is de provincie het bevoegde gezag om zelfstandig hiervoor reserveringen te doen.  De fractie vraagt GS om een reactie.

Lees verder

Uitnodiging politiek café Maastricht Aachen Airport 30 mei

 

 

Gelet op de koers van de Provincie Limburg inzake Maastricht Aachen Airport (MAA) lijkt het de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten zinvol om een politiek café te organiseren om iedereen de ruimte te bieden input te geven over dit dossier. U bent van harte welkom op woensdag 30 mei 2018 vanaf 19.30 uur in restaurant Bergrust aan de Vliegveldweg 21 te Ulestraten.  De invulling van de avond zal (voorlopig) als volgt uitzien:

19.30 – 19.35 uur       opening en welkomstwoord door Statenlid Andy Rossel

19.35 – 19.50 uur       korte presentatie genomen besluiten MAA vanaf 2014

19.50 – 20.00 uur       nog lopende ontwikkelingen MAA

20.00 – 21.00 uur       vragen en opmerkingen vanuit de zaal

*Graag aanmelden tot 23 mei met naam/organisatie: statenfractie@groenlinkslimburg.nl.  Hopelijk mogen wij ook u begroeten op 30 mei aanstaande!    

 

 

Euregionale groenen maken samen werk van lokale energietransitie

Al jaren werken groenen uit de regio Aken ( Bündnis 90/die Grünen), regio Eupen ( Ecolo Duitssprekend), regio Luik ( Ecolo Franssprekend), de zuidelijke delen van Belgisch Limburg (Groen) en Nederlands Limburg (GroenLinks) samen aan grensoverschrijdende thema’s die onze gezamenlijke regio raken. We voelen ons erg verbonden met elkaar en taalverschillen lossen we op door ieder zijn/haar eigen taal te laten spreken en waar nodig vertaalt er iemand. Geen Engels voor ons, maar de talen van de regio.. Zo ook tijdens deze energieconferentie op 21 april  en dat werkte prima. We kwamen bij elkaar in Liège om stappen te gaan zetten betreffende het thema Lokale energietransitie. We werken er samen al lange tijd hard aan om Tihange gesloten te krijgen, zo vinden we, maar we willen ook graag kijken waar we elkaar kunnen inspireren bij de omslag naar schone energie. En we willen onderzoeken of we bij bepaalde projecten kunnen samenwerken over de grenzen heen. Vertegenwoordigers van de 5 partijen deelden die ochtend hun lokale energieprojecten. Zo deelde o.a.Aken met ons het project Velocity, Ost-Belgiën/Eupen het project Energiedetektive en raadslid Coen van der Gugten vertelde over de succesvolle energie-akkoorden in Maastricht. Landelijke politici, zoals Oliver Krischer van die Grünen en Johan Danen van Groen spraken vervolgens de deelnemers toe, Johan Danen zelfs via een heuse videoverbinding. En als onze Bas Eickhout niet halverwege de treinrit richting Luik wegens enorme vertraging zijn reis had moeten staken, had hij het gezelschap geïnspireerd met zijn verhaal over de link tussen Europees en lokaal energiebeleid. Maar dat houden we te goed! Philippe Henry van Ecolo Liège tenslotte sloot de bijeenkomst af en toen was het tijd voor het sluitstuk: de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst waarin de deelnemende partijen zich verbinden jaarlijks hierover met elkaar in gesprek te blijven. Behalve inspirerend en nuttig was deze bijeenkomst ook erg gezellig en een lekkere lunch die buiten kon plaatsvinden vanwege het mooie weer maakte de dag af.

Vragen aan GS over houdbaarheid nulstandbeleid wilde zwijnen

In de provincie Limburg geldt voor wilde zwijnen een nulstandbeleid. Dit houdt in dat alle wilde zwijnen buiten de aangewezen gebieden (In Limburg is dat De Meinweg) worden afgeschoten. Dit beleid is ooit ingevoerd om een op het moment van invoering bestaande situatie te handhaven, namelijk dat er buiten de aangewezen gebieden geen wilde zwijnen meer voorkwamen. Inmiddels is van deze situatie geen sprake meer. Ook buiten deze gebieden zijn gezonde populaties wilde zwijnen. Dit blijkt bijv. uit door de LLTB gepubliceerde cijfers; die laten zien dat in 2016 en 2017 per jaar meer dan 600 wilde zwijnen zijn afgeschoten in Limburg. Dergelijke aantallen zijn alleen te verklaren door een reproducerende populatie. De populatie is ontstaan door migratie van dieren uit omringende gebieden in België en Duitsland. In deze gebieden geldt geen nulstandbeleid en hier leven dan ook gezonde populaties wilde zwijnen. Landschappelijk en qua gebruik zijn deze gebieden vergelijkbaar met de gebieden in Limburg waar wilde zwijnen zich gevestigd hebben. Hieruit blijkt dat in vergelijkbare gebieden wilde zwijnen kunnen leven zonder dat onbeheersbare schade ontstaat. Doordat deze dieren zich weer in hun oorspronkelijke leefgebied gevestigd hebben is de basis voor het nulstandbeleid weggevallen. Desondanks worden de dieren bejaagd en wordt er  aangedrongen op het herinvoeren van drukjacht. Vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling is de terugkeer van wilde zwijnen naar hun oorspronkelijke leefgebieden welkom, zo vindt bijv. ook Natuurmonumenten.

 

 

Lees verder

Pagina's