Nieuws

GroenLinks demonstreert mee tegen vliegveldoverlast

Woensdag 7 nov. demonstreerde ook GroenLinks, samen met een groeiend aantal overige demonstranten ( zo'n 180) , tegen de toenemende overlast van het vliegverkeer vanaf MAA en ook Bierset. Bij het in stand houden van MAA door de provincie lijkt alleen het economische belang te prevaleren en de schade voor mens, natuur en klimaat ver ondergeschikt te zijn. Goed om te zien dat steeds meer mensen hiertegen in actie komen!

Algemene Beschouwingen 2018 – Programmabegroting 2019

Voorzitter,

In een groen, groen, groen, groen, knollen-, knollenland, daar zaten twee haasjes heel parmant…. Zo ging het kinderliedje van vroeger. Maar het groen wordt steeds verdorder of juist veel natter. En de haasjes moeten uitkijken voor de oprukkende wolf of andere diersoorten die we lange tijd niet in het Limburgse land hebben gezien.  Dit is typerend voor het veranderende klimaat. Mens en natuur hebben daar immers de gevolgen van. Een zeer brede wereldwijde coalitie, inclusief Nederland, heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. Het InterProvinciaal Overleg (IPO) heeft dit niet voor niets tot één van de kerntaken van de twaalf provincies verheven onlangs; net zoals alle andere bestuurslagen dit tot hun topprioriteit rekenen. Maar in Den Haag gaat het weer eens stroperig en moeizaam. Er komt een Klimaatwet op initiatief van ´onze´ Jessias, maar de voorbereiding met de overige indienende partijen, inclusief de coalitiepartijen, verloopt moeizaam. Zo ook is het Klimaatakkoord weer eens qua tijdsplanning opgeschoven.

Lees verder

Zorgen om verontreiniging drinkwater vanwege doorsijpelen zware metalen voormalig terrein Edelchemie

Heel wat jaren speelden grote zorgen omtrent de bodemvervuiling door recyclingbedrijf Edelchemie en de gevolgen daarvan  voor het milieu en de volksgezondheid. Uiteindelijk moest de provincie opdraaien voor de kosten van het schoonmaken van het terrein. Bij een werkbezoek van onze fractie in mei aan het Waterproductiebedrijf in Heel bereikten ons (wederom) zorgelijke berichten omtrent vervuiling van het Maaswater (dat ook voor drinkwater gebruikt wordt) vanwege het doorsijpelen van zeer schadelijke chemische stoffen op het voormalige terrein van Edelchemie die tot ver in de bodem terecht zijn gekomen en uiteindelijk het grondwater bereiken. Het gevaar is dus nog niet geweken. Daarop heeft onze fractie op 8 mei schriftelijke vragen aan GS gesteld. Er werd geantwoord dat eind 2018  een aanvullend onderzoek  naar de meest optimale grondwatersaneringsvariant dit najaar zal zijn afgerond. GroenLinks stelt nu wederom schriftelijke vragen aan GS en is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.
 

Lees verder

Waterstoftankstation in Limburg?

GroenLinks daagt de provincie uit om in het kader van haar  mobiliteitsplan waar ambities en regionale  uitdagingen betreffende de mobiliteitsopgaven uiteengezet zijn, ook eens te kijken naar de mogelijkheden om een rol te vervullen in het mogelijk maken van waterstoftankstations. Bijvoorbeeld daar waar de markt  initatieven ontplooit een stimulerende rol vervullen. Immers, toekomstbestendige, slimme en schone mobiliteit is een van de mogelijkheden om CO2-reductiedoelstellingen te behalen.

Lees verder

Pepijn Baneke nieuwe lijsttrekker

De nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Limburg is Pepijn Baneke, wonend in Mook en Middelaar geworden. Tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering was er veel steun voor zijn kandidatuur. Pepijn in een reactie: “ We zijn er klaar voor om mee te besturen. Het wordt hoog tijd dat we ook in Limburg aan de slag gaan met onze opgaven voor energietransitie en een duurzaam Limburg.”

Lees verder

GroenLinks presenteert conceptlijst voor Statenverkiezingen

Het bestuur van GroenLinks Limburg presenteert met trots de top-10 van de kandidatenlijst voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Beoogd lijsttrekker is Pepijn Baneke, van 2014 tot 2018 wethouder in de gemeente Mook en Middelaar. Met een derde verkiezingsoverwinning wil GroenLinks verandering realiseren waarmee eerlijk delen, empathie en klimaat centraal komen te staan in Limburg.

Lees verder

Pagina's