De overheid laat het bouwen en aanbieden van woningen te veel over aan bedrijven en winstbejag. Daardoor hebben we te maken met hoge huren en met dure koopwoningen. Wonen wordt zo onbetaalbaar.

Dat moet anders. De Provincie moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen komen. Dat kan door meer controle en door het actief stimuleren van nieuwbouw.

Hoe kan de Provincie dat bereiken?

  • Zorgen voor beter overleg met woningcorporaties, investeerders en vastgoedeigenaren.
  • Scherp erop toezien dat gemeenten meer dan 30% van hun woningen beschikbaar stellen als sociale huurwoning.
  • Geen sloop van nuttige en betaalbare woningen om plaats te maken voor onbetaalbare nieuwe woningen.
  • Zorgen voor de bouw van meer levensloopbestendige woningen voor alle leeftijden en doelgroepen.
  • Subsidies voor woningen die geen gas verbruiken en zelf genoeg energie opwekken. Deze woningen zijn gasloos, energieneutraal en worden nul-op-de-meter woningen genoemd.
  • Zorgen dat nieuwe woningen alleen op plekken gebouwd worden die de natuur niet schaden, bijvoorbeeld tussen bestaande wijken en woningen. Nieuwbouw moet passen binnen het mooie landschap van Limburg.

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: