• In 2022 besloten de Provinciale Staten om het vliegveld open te houden en te investeren in onder andere de opknapbeurt van de start- en landingsbaan. Hier waren we het niet mee eens. Het vliegveld veroorzaakt milieuhinder, draagt bij aan extra stikstofuitstoot, tast de natuur en de gezondheid van omwonenden aan en bedreigt de toeristische sector van Zuid-Limburg. 
  • Het vliegveld is een bodemloze put en zal nooit rendabel worden. Het is voor GroenLinks dan ook onaanvaardbaar om Limburgs belastinggeld aan het behoud van het vliegveld te besteden. Ruimte komt vrij voor andere doeleinden en geld komt vrij voor agrariërs, landschapsbeheer en toerisme. 
  • Wij blijven strijden voor afbouw van het vliegveld. Zolang hiervoor geen meerderheid is te krijgen, zetten wij in op sluiting tussen tenminste 22.00 en 07.00 uur.