Nieuws

Zorgen rondom ontwikkelingen MAA

GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben GS een aantal vragen voorgelegd over ontwikkelingen rondom de luchthaven waar zij zich zorgen over maken en zijn benieuwd naar de antwoorden.

 

Lees verder

Mestfraude

We zitten in Noord-Limburg en Oost-Brabant flink in de shit! De mestfraude is pijnlijk bloot gelegd door een uitgebreid artikel in de NRC onlangs en via andere media. Dat kon er ook nog wel bij! De berichten stapelen zich op. 1 op de 5 Miljonairs is boer, een schokkend rapport van RIVM over de gezondheidsgevolgen voor omwonenden en niet alleen de direct omwonenden van agrarische bedrijven of de luchtkwaliteit laat weer eens te wensen over. In Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn de meeste dieren van heel Nederland. In de gemeente Venray alleen al 5 miljoen dieren op 42000 inwoners. Dat zijn 120 dieren per inwoner! Er komen nog steeds enorme stallen bij. Het is eigenlijk heel simpel. Zoveel dieren op zo’n kleine oppervlakte betekent dat je het voer voor al die dieren moet importeren, het vlees exporteert, want zoveel krijgt heel Limburg niet weggegeten en vervolgens blijft er een enorme berg poep achter. De boeren willen de mest uitrijden op het land, want afvoeren kost weer 1000 euro per vracht. En daarom hebben 2 van de 3 agrariërs er slimme, illegale manieren op gevonden om dit te omzeilen. Een schande!

 

 

Lees verder

Doe mee aan protestmars van Stuur Tihange met pensioencoalitie op 23 dec

Op zaterdag 23 december a.s.organiseert de "Stuur Tihange met pensioen-coalitie" een protestmars naar het ABP in Heerlen. Ook GroenLinks maakt deel uit van deze coalitie. Waarom naar het APB? Omdat het ABP 116 miljoen euro aan pensioengeld in Engie, de eigenaar van Tihange, heeft geïnvesteerd. Dat moet stoppen. De veiligheid van onze dorpen, steden en kinderen mag niet meer op het spel gezet worden. Doe je mee?

Lees verder

Algemene beschouwingen: Maatschappelijke en energietransitie en natuur

De wereld is in beweging, de invloed van Europa wordt groter en tegelijkertijd worden regio’s steeds mondiger. Steeds meer initiatieven komen van onderaf. Terwijl grote vraagstukken als klimaatverandering of migratie opgeschaald worden, pakken burgers zich samen om coöperaties op te richten voor opwekking van duurzame energie, zorgvraagstukken of anderszins. Globale kwesties en lokaal denken kunnen goed samengaan. Dat biedt een rol voor de provincie. Laten we kansen benutten om bijv. geen doorschuifregio te worden, maar een regio waarbinnen voor eigen gebruik producten geproduceerd worden, waar mensen willen blijven werken en wonen en er dus minder vervoersbewegingen nodig zijn. Boeren willen ook veranderen, zij willen van hun slechte imago af. Die geluiden horen wij ook. Mede door de klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden zullen zij gedwongen gaan worden andere keuzes te maken in hun productie. Er zal een transitie moeten komen naar een bio-economie met biomassa als centrale grondstof. Zowel landbouw als economie moeten ontvlochten worden van de fossiele sector. Chemie moet omgebouwd worden richting voeding en gezondheid. Boeren, land- en tuinbouworganisaties en chemie moeten met elkaar in contact gebracht worden op weg naar een bio-economie.  Het is teleurstellend dat dierenwelzijn geen speerpunt van provinciaal beleid is. Zorgelijk vinden wij ook dat er miljoenen euro’s minder in natuur gestopt worden het komende jaar. GroenLinks is teleurgesteld in de energietranisatie-maatregene van deze coalitie. Behalve wat pilots en proefballonnen, is er nog geen windmolen bij gekomen. En er zijn nog heel veel woningen te isoleren. Kortom, op dit vlak is het echt veel te mager. GroenLinks zal dan ook begin volgend jaar met een initiatiefvoorstel vol ideeën komen om de energietransitie in de provincie echt tot uitvoering te laten komen. En onze motie om in te zetten op een versterkt innovatienetwerk  tussen agrariërs, koplopers, land- en tuinbouworganisaties en de (chemische) industrie gericht op de ontwikkeling van bio-economie is met algemene stemmen aangenomen!

Lees verder

Oproep bij Klimaatconferentie 4 november

Op zaterdag 4 november wordt in Bonn voorafgaand aan de VN klimaatconferentie COP23 een grote klimaatmars georganiseerd.  Duizenden mensen van over heel de wereld en van alle leeftijden willen hier hun overheden oproepen de klimaatakkoorden van Parijs uit te voeren, de energietransitie te versnellen en te stoppen met het winnen en gebruiken van kolen. 
Een aantal initiatiefnemers organiseren één of meer bussen vanuit Maastricht. De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf station Maastricht aan de achterzijde en is daar naar verwachting tussen 18 en 19 uur weer terug. De kosten voor deelname zijn € 20,- Aanmelden kan via deze link: https://goo.gl/forms/C6kZcfgfF3GrOql02. Doe je mee?

Dat het klimaat verandert is vandaag voor iedereen zichtbaar: bossen branden, oogsten mislukken, zeespiegels stijgen en orkanen razen door de Cariben. In 2014, 2015 én 2016 werd er ieder jaar een nieuw wereldwijd warmterecord gevestigd. Gebieden die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering worden nu als eerste geraakt. Terwijl deze gemeenschappen vaak ook de minste middelen hebben om zichzelf te beschermen. Fossiele energiebedrijven zoals Shell, ExxonMobil, de NAM en RWE blijven ondertussen miljarden investeren in het winnen van nieuwe voorraden gas, olie en kolen - in de volledige wetenschap dat het extreem gevaarlijk is om deze te gebruiken. Ook de Nederlandse samenleving draagt een grote verantwoordelijkheid. De grootste olie- en steenkoolhavens van Europa liggen in Amsterdam en Rotterdam. Europa ´s grootste gasveld ligt in het door gasbevingen getroffen Groningen. Sinds 1995 wordt er jaarlijkse een VN klimaatconferentie gehouden, echter sinds deze eerste onderhandelingsronde is de wereldwijde CO2 uitstoot met meer van 60% toegenomen. Het is dus hard nodig dat er niet alleen bindende afspraken worden gemaakt, maar dat deze ook worden nageleefd. 

MAA: onrust en onduidelijkheid, nu over uitbreiding landingsbaan

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft aangegeven dat de berekeningen die ten grondslag liggen aan het concept-luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport opnieuw bekeken dienen te worden. Het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum heeft mogelijkerwijs foutieve gegevens gebruikt bij de berekeningen. De Staatssecretaris stelt in haar brief dat besluitvorming zorgvuldig dient te gebeuren. Daarom vindt er nu extra onderzoek plaats op haar initiatief. Onlangs kwam echter het bericht dat MAA per 29 oktober aanstaande toch al de volledige baanlengte van 2.750 meter wil gaan gebruiken. GroenLinks is het eens met de Staatssecretaris dat besluitvorming zorgvuldig dient te geschieden. Om die reden vindt GroenLinks het dan ook niet kies dat de directie de druk opvoert om toch maar per 29 okt de volledige baanlengte te gaan gebruiken zonder inzicht in wat er nu precies met de berekeningen dient te gebeuren en welke invloed dit heeft op het concept-luchthavenbesluit.

 
Lees verder