Nieuws

Doe mee aan fietsdemonstratie Tihange 8 juli in Aken

Net als vorig jaar organiseert Bündnis 90/Die GRÜNEN uit Aken een "fietstochtdemonstratie", waarbij men vanuit diverse richtingen naar Aken fietst en daar aandacht vraagt voor de noodzaak om Tihange te sluiten: Sternfahrt gegen Tihange. Vorig jaar deden zo'n 4000 mensen mee. Dat moet dit jaar zeker weer lukken. De start is voor ons als Limburgse GroenLinksers het dichtstbij in Vaals bij de voormalige grens aan Duitse zijde bij Mütterzentrum Mamma Mia om 13.25 uur. Rond 15.00 u komen alle fietsers aan op de Markt en zal er een slotmanifestatie plaatsvinden met als spreker o.a. milieuminister Johannes Remmel en een muzikaal programma. Doe mee en neem GroenLinksattributen mee! Zie voor meer informatie tihange-abschalten.eu

 

Andy Rossel nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Limburgs Parlement

Statenlid Andy Rossel volgt Carla Brugman met ingang van 23 mei 2018 op als fractievoorzitter van GroenLinks in het Limburgs Parlement. Carla Brugman is deze week geïnstalleerd als  wethouder in de gemeente Venray. Door de leiding van de Statenfractie over te dragen, kan zij zich beter focussen op haar nieuwe rol in Venray. Carla Brugman spreekt haar vertrouwen uit dat Andy Rossel de inspanningen van de fractie voor een groen, sociaal en gezond Limburg ten volle blijft voortzetten. Rossel (33) is woonachtig in Kerkrade en zit sinds 2015 in het Limburgs Parlement. Daarvoor was hij 5 jaar lid van de gemeenteraad van Kerkrade.

Profielschets Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen 2019

Mocht je je kandidaat willen stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019, dan vind je hier de volledige profielschets. Indien je nog geen lid bent van GroenLinks, meld je dan snel aan. Kandidaten kunnen tot 3 juni een motivatiebrief en c.v. insturen via het e-mailadres: bestuurgll@gmail.comAmbieer je het lijsttrekkerschap of een verkiesbare plek op de lijst, vermeld dit dan in je brief. 

Lees verder

Schriftelijke vragen MAA versus klimaatambities

De laatste tijd rijzen er steeds meer geluiden dat ook de luchtvaart mee zal moeten bewegen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het kabinet werkt momenteel aan 
een nieuwe Luchtvaartnota voor de periode 2020-2040. De klimaatdoelstellingen zullen hier onverkort in meegenomen moeten worden. Aangezien GS en een meerderheid van PS strategisch vast blijft houden aan MAA is er voor GroenLinks en PvdD de zorg dat in Limburg onvoldoende rekening wordt gehouden met de vervuilende bijdrage van de luchthaven t.a.v. het klimaat. Daar de gehele business case van vóór het Klimaatakkoord is, zou herijking op basis hiervan volgens beide partijen bittere noodzaak zijn. Zij vragen GS om een reactie.

Lees verder

Zorgen over budget natuurbeheer

GroenLinks maakt zich zorgen dat er na 2019 tekorten ontstaan voor natuurbeheer. Er nog geen budget beschikbaar gesteld of een besluit hiertoe genomen.  Zoals in het decentralisatieakkoord van 2011 is afgesproken is de provincie het bevoegde gezag om zelfstandig hiervoor reserveringen te doen.  De fractie vraagt GS om een reactie.

Lees verder

Uitnodiging politiek café Maastricht Aachen Airport 30 mei

 

 

Gelet op de koers van de Provincie Limburg inzake Maastricht Aachen Airport (MAA) lijkt het de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten zinvol om een politiek café te organiseren om iedereen de ruimte te bieden input te geven over dit dossier. U bent van harte welkom op woensdag 30 mei 2018 vanaf 19.30 uur in restaurant Bergrust aan de Vliegveldweg 21 te Ulestraten.  De invulling van de avond zal (voorlopig) als volgt uitzien:

19.30 – 19.35 uur       opening en welkomstwoord door Statenlid Andy Rossel

19.35 – 19.50 uur       korte presentatie genomen besluiten MAA vanaf 2014

19.50 – 20.00 uur       nog lopende ontwikkelingen MAA

20.00 – 21.00 uur       vragen en opmerkingen vanuit de zaal

*Graag aanmelden tot 23 mei met naam/organisatie: statenfractie@groenlinkslimburg.nl.  Hopelijk mogen wij ook u begroeten op 30 mei aanstaande!