Nieuws

Euregionale groenen maken samen werk van lokale energietransitie

Al jaren werken groenen uit de regio Aken ( Bündnis 90/die Grünen), regio Eupen ( Ecolo Duitssprekend), regio Luik ( Ecolo Franssprekend), de zuidelijke delen van Belgisch Limburg (Groen) en Nederlands Limburg (GroenLinks) samen aan grensoverschrijdende thema’s die onze gezamenlijke regio raken. We voelen ons erg verbonden met elkaar en taalverschillen lossen we op door ieder zijn/haar eigen taal te laten spreken en waar nodig vertaalt er iemand. Geen Engels voor ons, maar de talen van de regio.. Zo ook tijdens deze energieconferentie op 21 april  en dat werkte prima. We kwamen bij elkaar in Liège om stappen te gaan zetten betreffende het thema Lokale energietransitie. We werken er samen al lange tijd hard aan om Tihange gesloten te krijgen, zo vinden we, maar we willen ook graag kijken waar we elkaar kunnen inspireren bij de omslag naar schone energie. En we willen onderzoeken of we bij bepaalde projecten kunnen samenwerken over de grenzen heen. Vertegenwoordigers van de 5 partijen deelden die ochtend hun lokale energieprojecten. Zo deelde o.a.Aken met ons het project Velocity, Ost-Belgiën/Eupen het project Energiedetektive en raadslid Coen van der Gugten vertelde over de succesvolle energie-akkoorden in Maastricht. Landelijke politici, zoals Oliver Krischer van die Grünen en Johan Danen van Groen spraken vervolgens de deelnemers toe, Johan Danen zelfs via een heuse videoverbinding. En als onze Bas Eickhout niet halverwege de treinrit richting Luik wegens enorme vertraging zijn reis had moeten staken, had hij het gezelschap geïnspireerd met zijn verhaal over de link tussen Europees en lokaal energiebeleid. Maar dat houden we te goed! Philippe Henry van Ecolo Liège tenslotte sloot de bijeenkomst af en toen was het tijd voor het sluitstuk: de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst waarin de deelnemende partijen zich verbinden jaarlijks hierover met elkaar in gesprek te blijven. Behalve inspirerend en nuttig was deze bijeenkomst ook erg gezellig en een lekkere lunch die buiten kon plaatsvinden vanwege het mooie weer maakte de dag af.

Vragen aan GS over houdbaarheid nulstandbeleid wilde zwijnen

In de provincie Limburg geldt voor wilde zwijnen een nulstandbeleid. Dit houdt in dat alle wilde zwijnen buiten de aangewezen gebieden (In Limburg is dat De Meinweg) worden afgeschoten. Dit beleid is ooit ingevoerd om een op het moment van invoering bestaande situatie te handhaven, namelijk dat er buiten de aangewezen gebieden geen wilde zwijnen meer voorkwamen. Inmiddels is van deze situatie geen sprake meer. Ook buiten deze gebieden zijn gezonde populaties wilde zwijnen. Dit blijkt bijv. uit door de LLTB gepubliceerde cijfers; die laten zien dat in 2016 en 2017 per jaar meer dan 600 wilde zwijnen zijn afgeschoten in Limburg. Dergelijke aantallen zijn alleen te verklaren door een reproducerende populatie. De populatie is ontstaan door migratie van dieren uit omringende gebieden in België en Duitsland. In deze gebieden geldt geen nulstandbeleid en hier leven dan ook gezonde populaties wilde zwijnen. Landschappelijk en qua gebruik zijn deze gebieden vergelijkbaar met de gebieden in Limburg waar wilde zwijnen zich gevestigd hebben. Hieruit blijkt dat in vergelijkbare gebieden wilde zwijnen kunnen leven zonder dat onbeheersbare schade ontstaat. Doordat deze dieren zich weer in hun oorspronkelijke leefgebied gevestigd hebben is de basis voor het nulstandbeleid weggevallen. Desondanks worden de dieren bejaagd en wordt er  aangedrongen op het herinvoeren van drukjacht. Vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling is de terugkeer van wilde zwijnen naar hun oorspronkelijke leefgebieden welkom, zo vindt bijv. ook Natuurmonumenten.

 

 

Lees verder

Euregionale Groenen bezoeken Waterproductiebedrijf Heel

Op 9 maart bezochten Groene politici uit Nederlands en Belgisch Limburg en Wallonië het Waterproductiebedrijf van WML in Heel. Als consumenten gaan we er van uit dat er  elke dag schoon en lekker drinkwater uit de kraan komt, maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? We leerden dat ons drinkwater voor het grootste deel uit grondwater gewonnen wordt en voor het overige deel uit de Maas.  Vervolgens wordt het in verschillende stappen gezuiverd. En dat laatste wordt een steeds grotere uitdaging, denk aan de pyrazoolkwestie, resten van medicijnen, huidverzorgende producten en bestrijdingsmiddelen én aan bodemverontreiniging van bijv. het inmiddels gesloten recyclingbedrijf Edelchemie. Het Maaswater is zelfs regelmatig té vervuild om er drinkwater van te maken. GroenLinks en de overige groene politici maken zich hier ernstig zorgen over en gaan de provincie Limburg ( die grootaandeelhouder van WML is) hierover bevragen. Wij willen dat er een norm gesteld gaat worden. Maaswater dient immers ook als drinkwatervoorziening en niet alleen om stoffen van industrie en landbouw in te lozen. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze burgers. Wij zijn onder de indruk geraakt van de inspanningen die WML verricht om ons van veilig drinkwater te voorzien.

 

DWARS organiseert op 5 april avond over Provinciale Staten

Op donderdagavond 5 april organiseert DWARS, de politieke jongerenorganisatie van GroenLinks, een thema-avond over de Provinciale Staten. Tijdens deze avond voeren we gesprekken met Statenleden en gaan we het hebben over de aanstaande verkiezingen in 2019. De avond zal plaats vinden op het landelijk bureau van GroenLinks, Oude Gracht 312 in Utrecht. De inloop begint om 18.00 u met wat te eten. Om 18.30 u start het programma. Houd het Facebook evenement in de gaten: https://www.facebook.com/events/345079399322431/

"Lekker rondvliegen met Corendon?"

Onlangs ontvingen wij een uitnodiging van Corendon voor de doop op 27 feb. van het eerste gestationeerde vliegtuig op Maastricht-Aachen Airport.  Zowel de Gouverneur als gedeputeerde Beurskens zouden al deelname hebben toegezegd. Onderdeel van het programma is een rondje boven Limburg vliegen. Bij GroenLinks  is dit volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Ten eerste heeft de provincie de exploitatie bewust uitbesteed. En GroenLinks vraagt zich af of dit ‘ lekker rondvliegen met Corendon’ wel past binnen de vastgestelde gedragscodes voor PS en GS.  En last but not least begint steeds meer in de Provincie Limburg door te dringen dat er dringend iets gedaan moet aan worden aan de Klimaatverandering en opwarming van de aarde. Vliegen is één van de meest vervuilende manieren van transport. Het doelloos gaan rondvliegen boven Limburg ter viering van iets past helemaal niet in enig streven om de opwarming van de aarde te pareren. In tegendeel zelfs! Wij hopen dan ook van ganser harte dat de uitgenodigde politieke ambtsdragers deze uitnodiging naast zich neer zullen leggen. Vrijdag  23 febr.stelt GroenLinks hier mondelinge vragen over aan GS.

Beschut werk in Limburg: benut provincie haar rol optimaal?

De statenfractie maakt  zich zorgen of de afspraken tussen Rijk en gemeenten inzake beschut werk in Limburg wel worden nagekomen. Wij moeten zo langzamerhand een aantal teleurstellende conclusies trekken: a. in drie jaar tijd blijken slechts 735 banen gerealiseerd (meest recente cijfers UWV), b. gemeenten hebben meer tijd nodig en krijgen deze ook, c.gemeenten klagen over te weinig geld maar ze besteden het beschikbare budget maar gedeeltelijk.GroenLinks maakt zich hier zorgen over. Tevens zijn wij benieuwd welke rol de provincie hier nog in kan en wil spelen en hebben dan ook vragen aan GS gesteld.

 

Lees verder