Vervolgens met z'n allen een kritisch licht laten schijnen over de Begroting en een reeks moties ingediend.

Met resultaat, want er zijn er weer meerdere aangenomen. Zo wordt ingezet op een stimuleringsregeling voor verduurzaming voor de kleinere ondernemers binnen het MKB. In het kader van een transparanter bestuur zullen stukken bij besluiten straks meteen bij die besluiten terug te vinden zijn.

Verder gaat GS zich buigen over een overbrugging voor projecten of activiteiten die Limburgers verbindt met hun landschap of omgeving. Zonder deze overbrugging zou er een gat vallen voor met name groene initiatieven van mensen en organisaties.

We mogen weer trots zijn op wat we samen gerealiseerd hebben. Voor een eerlijker en groener Limburg.