GroenLinks en D66 wilden duidelijkheid krijgen of dit besluit afkomstig was van het volledige college van Gedeputeerde Staten of dat het een besluit was van de nieuwe gedeputeerde Natuur.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat er overleg is geweest tussen de provincie en agrarische beroepsorganisaties in zowel Nederland als België, waaronder de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de Belgische Boerenbond. Het college gaf als reden voor dit overleg aan dat het draagvlak onder de agrarische organisaties voor de UNESCO-aanvraag nog niet voldoende duidelijk was. Het college heeft toegezegd het onderwerp opnieuw te bespreken, hoewel het tijdstip hiervan nog niet bekend is. Ondanks het ontbreken van de provinciale handtekening, hebben zowel de Nederlandse als Vlaamse UNESCO-commissies de aanvraag voor UNESCO-erkenning van Kempen-Broek al ingediend. 

In een nieuwe brief aan GS met aanvullende vragen, willen GroenLinks en D66 nu weten of de gedeputeerde zelfstandig heeft besloten om de aanvraag niet te steunen of dat hij hiertoe gemachtigd was door het college. Ook vragen ze of er contact is geweest met vertegenwoordigers uit de agrarische sector voordat het besluit om niet te ondertekenen werd genomen.