Op onze plek 4 staat Eric Sol uit Echt. Eric is 61 jaar en woont sinds 1996 in Limburg. Hij was stafmedewerker, projectleider en afdelingshoofd bij de Universiteit van Amsterdam. In Maastricht was hij directeur van het ICT Servicecentrum van de universiteit. Na een korte periode als programmamanager in Utrecht is hij een eigen ICT-bedrijf gestart.

Nu bouwt hij betaald werk af en besteedt hij zijn vrijgekomen tijd aan vrijwilligerswerk: de opvang en begeleiding van statushouders, de Luisterlijn, de coördinatie van het RepairCafé Echt en diverse recyclingprojecten. Daarnaast is hij commissielid Algemene Zaken in de gemeenteraad van Echt-Susteren voor GroenLinks.

“ Zorg voor Limburg en zorg voor onze inwoners. Daar zet ik me voor in! ”

Eric is al sinds de oprichting van GroenLinks lid: hij was in 1990 bestuurslid van de PPR in Amsterdam. Daarna is hij in verschillende periodes actief geweest als redacteur, commissielid of bestuurslid. Eric is breed georiënteerd en vindt veel onderwerpen boeiend. Hij is opgeleid als chemicus, houdt van cijfers en werkt in de ICT. Maar hij is ook een mensenmens en vaak denken mensen dat hij psycholoog of jurist is.

“Onze economie is nog steeds gebaseerd op uitputting van grondstoffen. Je zou niet zeggen dat ruimte schaars is als je ziet hoe we met onze omgeving omgaan: distributiecentra, uitgestrekte industrieterreinen en landbouwgewassen met een laagwaardige opbrengst. En onze energie-intensieve industrie zal moeten transformeren nu we niet meer kunnen rekenen op overvloedige en goedkope fossiele brandstoffen. Zorg voor Limburg en zorg voor onze inwoners. Daar zet ik me voor in!”