Het Natuurnetwerk Limburg is cruciaal voor de biodiversiteit en daarmee voor een leefbare Limburgse toekomst, aldus het Statenlid. Het verbindt in de toekomst de provinciale Natura2000-gebieden met stukken (voormalige) boerengrond die een duurzamere bestemming krijgen, bijvoorbeeld via natuurinclusieve landbouw. Het gaat om nieuwe en bestaande natuur en ecologische verbindingszones.

Verduurzamen, verkopen of ruilen

De grondeigenaren met voor dit netwerk strategische gronden kunnen zelf verduurzamen door het gebruik te ontlasten. Al dan niet met subsidie. Een andere optie, stelt Mertens voor, is dat een trekker op het gebied van natuurbeheer gronden koopt of ruilt. Deze zou dan ook voor het langjarig beheer moeten zorgen.

Regie voor natuurbeheerder of provincie

Lukt dat niet, dan kan de provincie die rol oppakken. Bij de verkoop moet de marktconforme prijs worden betaald. Zo wordt de markt niet ontwricht. Wordt de provincie eigenaar, via een grondbank, dan kunnen verkopers hun voormalige grond ook langdurig pachten met de verplichting tot duurzaam gebruik.

Geen overkoepelende strategie

“Wat nu vooral ontbreekt, is een overkoepelende grondstrategie, uitgewerkt aan de hand van de acht hieraan rakende beleidsterreinen”, zegt Kathleen Mertens. “Die hebben we nodig, anders komt het Natuurnetwerk niet op tijd af. Het opstellen en uitwerken zal niet eenvoudig zijn, maar alles van geval tot geval bekijken - wat Limburg nu doet - leidt tot niets.”

Het plan van GroenLinks richt zich op alle eigenaren van voor het Natuurnetwerk Limburg strategische gronden, van particulieren en stichtingen tot en met bedrijven, met name voor landbouw en veeteelt. Niet alleen de gronden binnen het Natuurnetwerk, maar ook gronden die daaraan raken.

Inspiratie uit Brabant

Het voorstel is geïnspireerd op de Regeling Grond voor verduurzaming van de graasdierhouderij in Noord-Brabant. Noord-Brabant ondersteunt hiermee graasdierhouderijen rond Natura 2000-gebieden, Natte Natuurparels en beekdalen die willen extensiveren.

Rijk betaalt de kosten

De Brabantse regeling wordt betaald door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. GroenLinks hoopt dat het Rijk ook voor Limburg wil bijdragen als er een goed plan ligt. Verder zou het mooi zijn dat de landelijke overheid richtlijnen en criteria opstelt. Kathleen Mertens: “Zo kan het plan landelijk worden uitgerold en voorkom je dat bedrijven provincies tegen elkaar uitspelen.” 

(Stockfoto Jo Stolp / Pixabay)