Kathleen is sinds 2019 Statenlid. Daarnaast werkt ze als stagecoördinator aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. In haar vrije tijd treedt Kathleen graag op met Kroetwusj. Je kunt haar ook regelmatig in haar eigen tuin aantreffen, terwijl ze beestjes en plantjes fotografeert en onderzoekt.

Kathleen zet zich in voor meer biologische landbouw en natuurbescherming. Ook ziet ze toe op naleving van milieuregels door grote bedrijven.

Kathleen Mertens is lid van de Agendacommissie, Voorzitter van de Commissie ESA (Economie en Samenleving) en plaatsvervangend lid van de Commissie EMR-EGTS (Euregio Maas-Rijn, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking).