Nu we een half jaar in de corona-crisis verkeren, is het tijd om de balans op te maken. Als we de totalen in ogenschouw nemen, tonen de coronacijfers aan dat het virus in Limburg het hardst toeslaat. Van de in totaal 155.810 besmettingsgevallen, neemt Limburg 7.714 voor haar rekening, waarvan 769 sterfgevallen. Een sterftepercentage van 10 procent. Zowel in het totaal aantal ziekenhuisopnamen als in aantal overlijdens voert Limburg landelijk de lijst, gevolgd door NoordBrabant. Dit betekent dat het COVID-19 virus hier – niet toevallig ook met de grootste clustering van vervuilde lucht (samen met Noord-Brabant) – ernstiger en dodelijker toeslaat. De demografie van Limburg vertoont ook geen cijfers die deze hoge oversterftecijfers in verband zouden kunnen brengen met de relatief verouderde bevolking. Dus dat kan de verklaring niet zijn.