• De Provincie moet toezien dat de doelen worden behaald en dat zeer zuinig met de schaarse ruimte op het huidige Chemelotcomplex wordt omgegaan. 
  • Ook zal nauw met de landelijke overheid moeten worden afgestemd, welke functies op termijn in het industriële achterland gehandhaafd kunnen blijven. Denk daarbij aan grootschalige aanvoer van groene waterstof die op de Noordzee wordt opgewekt.
  • GroenLinks is tegen grindwinning bij Graetheide. We kiezen  ervoor om dit gebied, na ruim 40 jaar onzekerheid, definitief als groengebied aan te duiden in de nieuwe omgevingsvisie. Voorts moet de, in de landschapsplannen gewenste, robuuste ecologische verbindingszone worden aangelegd.
  • We willen dat de uitbreiding van de Campus naar het als goud-groen aangeduide natuurgebied ‘de Lexhy’ opnieuw wordt overwogen.
  • Bestudeer ook de mogelijkheden om eventueel vrijkomende ruimte op het bestaande industriële complex om te vormen naar een toekomstbestendig werklandschap, met aandacht voor de achterblijvende bodemverontreiniging. 
  • Een SMR kernreactor is voor de problematiek bij Chemelot geen oplossing!