De Klimaatcrisis vraagt er om dat we zowel op zee als op land schone, duurzame energie opwekken. Daarmee worden we ook niet langer afhankelijk van (Russische) fossiele brandstoffen. Op plekken waar het landschappelijk kan, moeten we volledig inzetten op wind- en zonne-energie. Bij voorkeur moeten burgers en de omgeving van de opbrengsten mee kunnen profiteren. Waar gemeenten kansrijke initiatieven frustreren, wil GroenLinks dat de Provincie kan ingrijpen.