Toon woont in Merselo, is met pensioen, en heeft daardoor alle tijd voor de politiek. Hij is ooit afgestudeerd doctoraal chemie, maar heeft gewerkt bij Arbeidsvoorziening, Regio Eindhoven, Stimulus (Europese subsidies voor Zuid-Nederland) en Provincie Noord-Brabant.

“ Ik zie veel overbodige bureaucratie om me heen en kies liever voor duurzame structurele oplossingen. ”

Toon is ruim 20 jaar lid van GroenLinks, gelet op sociaal beleid, milieu, internationale solidariteit en veiligheid. Thema’s die je niet los van elkaar kunt zien. In Venrayse politiek is hij actief sinds 2009, afgelopen vier jaar in de gemeenteraad voor VENRAY Lokaal. Bij de verkiezingen dit jaar is hij overgestapt naar de nieuwe afdeling van GroenLinks in Venray. Toon Heeft brede interesse in politieke onderwerpen, mede gelet op zijn opleiding en ervaring.

Vanwege die brede belangstelling is het moeilijk keuzes te maken, maar hij wil zich onder andere inzetten voor een goede ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie en regionale economie. Toon ziet veel overbodige bureaucratie om zich heen en kiest liever voor duurzame structurele oplossingen. Minder regels en ambtenaren, meer uitvoerenden bij zorg, onderwijs, politie, enzovoorts. En zorgvuldig omgaan met de beschikbare financiën.