Ik wil als statenlid werken aan een groener en duurzamer Limburg. Een provincie met een circulaire economie, waar we onze uitstoot drastisch verminderen door volop in te zetten op hernieuwbare energie en bijdragen aan het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. En dit voor alle Limburgers, ook met een kleine beurs.

Ik ga me hard maken voor een Limburg waar natuur en water volop plek krijgen, een Limburg dat bijdraagt aan het terugdringen van de klimaatverandering en een Limburg dat werk maakt van klimaatadaptatie.

Ik wil een Limburg waar dierenwelzijn voorop staat en dus komaf maakt met de uitbreiding van de veestapel. Limburgse landbouw is in de toekomst nog slechts circulair.

Om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen in Limburg wil ik dat Limburg de schoonste lucht van Nederland krijgt.

En niet op de laatste plaats, wil ik me inzetten om de grenzen met België en Duitsland te slechten, want in onze prachtige provincie wonen, werken en ontspannen we letterlijk op een steenworp afstand van België en Duitsland, en is langdurige samenwerking met onze buren niet alleen vanzelfsprekend maar ook noodzakelijk.

Samen zetten we ons in voor een ontspannen, duurzame en tolerante provincie.