Nu bouwt Eric zijn betaald werk af en besteedt hij zijn vrijgekomen tijd aan vrijwilligerswerk; de opvang en begeleiding van statushouders, de Luisterlijn, de coördinatie van het RepairCafé Echt en diverse recyclingprojecten.

Eric is sinds de oprichting GroenLinks-lid; hij was in 1990 bestuurslid van de PPR in Amsterdam. Daarna is hij in verschillende periodes actief geweest als redacteur, commissielid of bestuurslid. Eric is breed georiënteerd en vindt veel onderwerpen boeiend. Hij is opgeleid als chemicus, houdt van cijfers en werkt in de ICT, maar is ook een mensenmens.

Onze economie is nog steeds gebaseerd op uitputting van grondstoffen. Je zou niet zeggen dat ruimte schaars is, als je ziet hoe we met onze omgeving omgaan: distributiecentra, uitgestrekte industrieterreinen en landbouwgewassen met een laagwaardige opbrengst. En onze energie-intensieve industrie zal moeten transformeren nu we niet meer kunnen rekenen op overvloedige en goedkope fossiele brandstoffen. Zorg voor Limburg en zorg voor onze inwoners, daar zet ik me voor in!”

Eric Sol is lid van de Controlecommissie.