kinderen

Zorgen GroenLinks over Limburgse jeugdzorg

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over de Limburgse jeugdzorg. Aanleiding is een brief waarin cliëntenraden van zes grote jeugdzorginstellingen hun zorgen uiten over de decentralisaties. Statenlid Andy Rossel ziet een verantwoordelijkheid voor de provincie en wil opheldering.

De cliëntenraden van Xonar, Gastenhof, Rubicon, Mutsaersstichting, Icarus en PSW Junior uiten in een brief aan de provincie hun zorgen over de jeugdzorg. Zo zouden ouders en jongeren soms op meerdere plekken hun verhaal moeten vertellen om goede jeugdzorg te verkrijgen. Ook krijgen gezinnen met regelmaat minder of goedkopere jeugdzorg dan nodig. Verder zouden jeugdzorg en onderwijs nog niet goed genoeg op elkaar aansluiten. Ten slotte zou de toegang tot jeugdzorg soms erg lang duren.

Hoewel de jeugdzorg is overgeheveld naar gemeenten, zou de provincie wel monitoren of de decentralisaties goed verlopen en of er sprake is van een ‘zachte landing’. Ook heeft Provinciale Staten een Sociale Agenda opgesteld waar een bedrag van 32 miljoen euro wordt geïnvesteerd in sociale structuurversterking.

Statenlid Rossel: “Limburgse kinderen en jongeren verdienen de beste zorg. We zien echter dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet vlekkeloos verloopt. De provincie was tot 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en heeft een zachte landing beloofd. Ook vinden wij dat een deel van de 32 miljoen euro van de Sociale Agenda bij de jeugdzorg terecht moet komen. Zeker op het gebied van preventie en cliëntenondersteuning valt nog een hoop te winnen. GroenLinks wil zich hier in Provinciale Staten hard voor maken.”