Vragen aan GS over woonwagencultuur in Limburg

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van GS over het beschermen van de woonwagencultuur in Limburg. In 1999 is nl. de woonwagenwet afgeschaft, waardoor gemeenten de verantwoordelijkheid kregen voor het woonwagenbeleid. Sindsdien zijn veel gemeenten sterfhuisconstructies gaan hanteren, wat erop neer komt dat wanneer een standplaats vrijkomt deze niet opnieuw vergeven zal worden. Ook hoeven gemeenten door het afschaffen van de woonwagenwet niet langer het afstammingsbeginsel te hanteren, waardoor mensen zonder een achtergrond in de woonwagencultuur dus ook een standplaats kunnen krijgen. Dit betekent uiteindelijk dat de hechte gemeenschappen die de oorspronkelijke  woonwagencultuur kenmerken opgebroken dreigen te worden en het voorbestaan van deze cultuur bedreigd wordt. Nederland heeft zich verplicht in verschillende verdragen die cultuur te waarborgen.

Inmiddels hebben verschillende gerechtelijke instanties zich gebogen over deze sterfhuisconstructies. Keer op keer oordelen de rechters dat Nederland beter zijn best moet doen om de woonwagencultuur te beschermen. GroenLinks staat voor een pluriforme samenleving, waarin ieder zijn of haar cultuur mag naleven. Waar we verwachten dat burgers zich aan de regels houden, dient de overheid dat ook te doen. Daarom hebben wij vragen gesteld, omdat ook de Provincie Limburg haar bijdrage hieraan kan leveren.

Allereerst gaat de Provincie over cultuur en immaterieel erfgoed. In andere woorden, ook de woonwagencultuur heeft recht op bescherming vanuit de Provincie. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de woonvisies, waarin zij dus ook accenten tot behoud van de woonwagencultuur kan aanbrengen. Tot slot heeft Limburg op Noord-Brabant na het meeste aantal standplaatsen van Nederland. In Limburg speelt de woonwagencultuur dus een rol, en de Provincie dient deze naar haar beste kunnen te beschermen.

Met onze schriftelijk vragen hopen wij inzicht te krijgen in de positie van de Provincie ten opzichte van de woonwagencultuur. Wij hopen dat onze collegae in Provinciale Staten zich samen met ons sterk willen maken om de woonwagencultuur, en onze pluriforme samenleving, te beschermen.