Het was een behoorlijke achtbaan de laatste weken maar we zijn blij en trots met dit resultaat. GroenLinks had en heeft een voorkeur voor een traditionele coalitie maar de meeste partijen wilden weer graag een extraparlementair college. Echter, met het grote verschil om dit keer veel meer bestuurlijke binding in te bouwen. Dit om te zorgen voor goede duale verhoudingen. Want we staan tegenover een aantal complexe bestuurlijke opgaven en omstandigheden.

Het college van Gedeputeerde Staten zal, naast GroenLinks, vertegenwoordigers hebben van CDA, VVD, PvdA, D’66 en Lokaal Limburg.

In de afgelopen jaren zijn al 32 beleidskaders vastgesteld. Het nieuwe college zal hieraan uitvoering moeten geven met speciale aandacht voor bestuurlijke integriteit, een aanpak van herstel na de Coronacrisis en de opgaven rondom stikstof en natuurherstel.

We wensen Geert ongelooflijk veel succes.

 Namens het bestuur                                     Namens de GroenLinks Fractie

Anita Hartholt, voorzitter                            Thea Jetten, fractievoorzitter