Tweede termijn Corona debat: GroenLinks wil debat met wetenschappers over de toekomst

Vervolg bijdrage Thea Jetten Corona debat in PS:  Het belangrijkste is –begrijpelijk- nog niet gerealiseerd en dat is de tijd en het beleid /de beleidsveranderingen na Corona. Ik eindigde vorige week mijn betoog met de volgende woorden: "Deze crisis noopt tot reflectie hoe nu verder." Zoals ook de gouverneur eerder heeft aangegeven moeten we nu echt nadenken hoe we met onze aarde omgaan. GroenLinks wil hier graag een bijdrage aan leveren. Uiteraard snappen we dat de focus op de korte termijn ligt en dat deze met name op de economie gericht is. Voor nu. Maar deze crisis zal nog lang nadreunen. En de rekening zal terecht komen bij de mensen met de laagste opleiding en de laagste inkomens. GroenLinks maakt zich dan ook enorm bezorgd om Limburg. Want in Limburg wonen in relatie tot de rest van Nederland veel mensen die tot deze groep behoren.

Als GroenLinks komen we op voor kwetsbare mensen en zaken. Zoals  de zorg, het onderwijs, de cultuursector, de schoonmaakbranche, de medewerkers in het OV, diversiteit en inclusiviteit. Dus niet de aandeelhouders en de directies of bestuurders van grote bedrijven die een hogere bonus willen.  Maar weer wel voor onze natuur, ons Limburgs landschap en onze leefomgeving. Want wat heb je aan geld en materiële zaken als je leefomgeving en je gezondheid wordt aangetast? Ik denk dat heel veel mensen juist nu, in deze tijd ervaren hoe essentieel onze natuurlijke leefomgeving is. Maar ook onze sociale verbanden en dat deze belangrijker zijn dan economie. En denk aan internationale samenwerking, het virus houdt zich niet aan grenzen net zomin als de klimaatcrisis dat doet. En juist hier in Limburg, omringd door het buitenland is die internationale samenwerking essentieel. 

Daarom willen wij een visie voor de midden en voor de lange termijn waarin deze genoemde en andere punten worden meegenomen. Wij verwijzen daarbij naar het manifest met vijf concrete voorstellen van 170 wetenschappers voor Nederland na Corona. Dat zijn:

  1. Vervanging van het huidig ontwikkelingsmodel gericht op generieke groei van het BNP.
  2. Ontwikkeling van een economisch beleid gericht op herverdeling
  3. Overgang naar circulaire landbouw
  4. Vermindering van consumptie en reizen
  5. Kwijtschelding van schulden

GroenLinks neemt nu het initiatief tot een debat over die toekomst. Ik stel voor dat we in de Staten een hoorzitting met een vertegenwoordiging van die wetenschappers organiseren. Want wat GL betreft zijn we na de Corona crisis toe aan een échte game-change.