Themabijeenkomst GroenLinks over opvang van vluchtelingen in Limburg

Op 27 februari jongstleden werd een bijeenkomst georganiseerd over opvang van vluchtelingen door het provinciaal bestuur. Er waren goede en aansprekende sprekers zoals Tineke Strik (GroenLinks Eerste Kamer), Chris Baltussen (directeur Vluchtelingenwerk Limburg) en onze enige GroenLinks burgemeester van Limburg Désirée Schmallschläger. Zij gaven interessante lezingen over dit thema met veel gelegenheid voor interessante vragen, ideeën en gesprekken. Dit werd vooraf gegaan door een introductie op het onderwerp door bestuurslid en dagvoorzitter Marij Pollux.

Vooraf aan de themabijeenkomst vond de verantwoording van het partijbestuur door Rogier Elshout plaats. Hij keek met ons terug op het afgelopen jaar van GroenLinks en de plannen voor de komende jaren. Zijn aanwezigheid en presentatie werden erg op prijs gesteld.

Vragen, suggesties en aanbevelingen van de bijeenkomst over Opvang van Vluchtelingen in Limburg:

  • Voorkom dat mensen van opvang naar opvang gaan. Dit is vooral voor kinderen een drama
  • Hoe gaat het met AMA’s (minderjarige asielzoekers) na hun 18e?
  • Het is goed om bruggen te bouwen naar groepen die kritisch zijn en belangen delen, zoals mensen die op dezelfde huizen wachten als asielzoekers
  • Blijf de bevolking regelmatig en realistisch informeren
  • Blijf zelf kritisch op informatie waarbij op emoties wordt gespeeld
  • Kleinschalige opvang moet nagestreefd worden, maar weet dat kleinschalige  opvang meer kost dan grootschalige opvang. Deze kosten moeten waarschijnlijk door gemeentes opgevangen worden. Deze hebben vaak al een krap budget
  • Denk voor kleinschalige opvang aan leegstaande gebouwen; zorgcentra, pastorieën of ga (ver-) bouwen. Neem een voorbeeld aan Wageningen waar een architect samen met burgers en asielzoekers gaat bouwen. De provincie subsidieert dit.
  • Blijf druk uitoefenen op gemeentes om asielzoekers op te nemen. Laat lokale overheden hierin ‘kleur bekennen’
  • Zorg voor heldere procedures voor woningtoewijzing
  • De bevolking kan zelf kennismaken en activiteiten ondernemen met asielzoekers via de kerken, Humanitas, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis

De bijeenkomst was erg boeiend en de sfeer positief. We hopen een volgende keer dan ook op nog meer leden, want bijeenkomsten als deze zijn heel erg de moeite waard.