Na het faillissement van IKL (Instandhouding kleine landschapselementen) ging veel landschapskennis en ervaring verloren. GroenLinks gedeputeerde Geert Gabriëls heeft samen met vele vrijwilligers, natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties hard gewerkt om tot een nieuw plan te komen. Stichting Limburgs Landschap neemt nu de verantwoordelijkheid op zich om vrijwilligers in landschapsbeheer te ondersteunen (bijv. op het gebied van kennis, materialen, certificering, veiligheid etc.). Ons Limburgs landschap is van groot belang en de vrijwilligers die er in werken ook. Geweldig dus dat we beide kunnen helpen!