De fractie van GroenLinks waardeert het dat de heren Mackus en Koopmans beiden de politieke verantwoordelijkheid nemen voor de ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot de geldstromen bij het IKL en de rol van de heer Vrehen.

We zijn ons bewust van de impact die deze stap voor beiden heeft op het persoonlijke vlak, en waarderen het dat de heren Mackus en Koopmans zich beschikbaar houden voor onderzoeken op het gebied van integriteit ook nu ze niet langer als gedeputeerde actief zijn.

De fractie van GroenLinks zal zich de komende periode hard maken om in samenwerking met de andere fracties te komen tot een nieuw, krachtig Limburgs bestuur met oog voor een duurzame toekomst voor de provincie Limburg  en haar inwoners.