Onze dank aan alle gedeputeerden voor hun betrokkenheid en werk. En speciale dank aan de Gouverneur, die gaf in zijn statement Provinciale Staten mee: doe wat het beste is voor Limburg.   

GroenLinks is voor een stabiel, inhoudelijk, transparant én integer bestuur. Er liggen grote opgaven zoals het stikstof vraagstuk, de klimaatcrisis, herstel van de natuur, een eerlijkere verdeling van welvaart, ons welzijn en zo meteen ook de, nu nog onvoorziene, gevolgen van corona. Wij willen het beste voor Limburg. Met een vernieuwend bestuur dat durft aan en door te pakken. Voor een mooie, groene, sociale toekomt voor Limburg.