Ondanks het feit dat er op basis van het feitenonderzoek geen belangenverstrengeling is geconstateerd blijkt wel dat –onnodig lang- de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Hieruit blijkt wederom hoe belangrijk het is om er als bestuur alles aan te doen om zelfs de schijn te voorkomen. Dus niet alleen handelen volgens de letterlijke regels maar juist ook in de geest van afspraken en bedoelingen.

Daarnaast heeft het rapport kritiek op alle partijen: zowel GS, CdK én PS zijn op meerdere momenten tekort geschoten. Als fractie trekken wij ons dit aan en kijken we hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren.

Wij omarmen de aanbevelingen uit het rapport en gaan kijken hoe we gezamenlijk een en ander kunnen integreren.

GroenLinks dankt de enquête commissie voor haar belangrijke en zorgvuldige werk en rapportage.