Thea Jetten: “de inzet van GroenLinks is om voor Limburg en de Limburgers tot een stabiel en gedragen bestuur te komen. Wij zullen ons best doen om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen met inachtneming van wat GroenLinks belangrijk vindt voor Limburg.”

De komende dagen gaan partijen in het Limburgs Parlement met de formateur in gesprek. Het nieuwe college zal op basis van de bestaande kaders en een addendum uitvoering moeten geven aan het beleid. Over de inhoud van het addendum wordt de komende tijd ook verder onderhandeld. “GroenLinks is dan ook zeer blij dat er vandaag al een meerderheid in Provinciale Staten heeft ingestemd om natuurontwikkeling, bestrijding van de stikstofdepositie en intensivering van de sociale agenda de basis te laten zijn voor de verdere uitwerking van het addendum”.