Profielschets Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen 2019

Mocht je je kandidaat willen stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019, dan vind je hier de volledige profielschets. Indien je nog geen lid bent van GroenLinks, meld je dan snel aan. Kandidaten kunnen tot 3 juni een motivatiebrief en c.v. insturen via het e-mailadres: bestuurgll@gmail.comAmbieer je het lijsttrekkerschap of een verkiesbare plek op de lijst, vermeld dit dan in je brief. 

 

Profielschets kandidaat

Qua beschikbaarheid:

 • Heeft voldoende tijd voor Statenwerk en daarmee samenhangende partijactiviteiten (ten minste 20 uur per week, overdag en ’s avonds);
 • Kan flexibel met deze tijd omgaan;
 • Is lid van GroenLinks (uiterlijk een maand voor de ALV met kandidatenverkiezing).

Qua vaardigheden:

 • Is maatschappelijk betrokken;
 • Is in staat tot het vormen van netwerken/ bondgenootschappen binnen de provincie;
 • Kan actief informatie verwerven en kritisch beoordelen; Kan luisteren naar burgers (en partijleden) en daarbij een politieke vertaalslag maken;
 • Spreekt begrijpelijke taal en goed Nederlands;
 • Heeft affiniteit met politiek relevante onderwerpen en wil nieuwe kennis vergaren;
 • Is in staat zijn/haar mening helder te verwoorden in presentaties en discussies;
 • Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en dat van de fractie; Kan omgaan met kritiek;
 • Is bereid tot nadere scholing op relevante terreinen;
 • Is in staat tot het uitdragen van een politieke visie in de (lokale) media;
 • Is een teamspeler en bereid om te werken aan het opbouwen en versterken van de (steun)fractie als team;
 • Beheerst vergadertechnieken.

En qua persoonlijkheid:

 • Heeft een proactieve manier van optreden (niet afwachtend, maar gaat zelf op zaken af);
 • Heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor;
 • Heeft affiniteit met discussie- en communicatietechnieken;
 • Heeft gevoel voor politieke verhoudingen.

Profielschets lijsttrekker

Aanvullend voor de lijsttrekker:

 • Is in staat boegbeeld van fractie en partij naar buiten toe te zijn en is aanspreekbaar als de politieke leider;
 • Is in staat effectief te onderhandelen met andere fracties;
 • Wil extra tijd en energie investeren in verkiezingscampagne;
 • Kan verschillende GroenLinks-geluiden of -accenten verbinden.

Profielschets fractie als geheel:

 • Diversiteit: de fractie is zoveel mogelijk heterogeen samengesteld. Naast geschiktheid zullen de eerste criteria zijn man/vrouw en maatschappelijke spreiding. Indien mogelijk ook verdere diversiteit (opleiding, ervaring, etniciteit, leeftijd);
 • Vernieuwing: streven naar een goede "mix" tussen kandidaten uit de huidige fractie en nieuwe mensen;
 • Functioneren: fractie (Statenleden en steunfractieleden) bestaat zo mogelijk uit minimaal zes mensen die de werkzaamheden zoveel mogelijk verdelen;
 • De samenstelling van de fractie is zodanig dat die zowel in de coalitie als in de oppositie goed kan functioneren;
 • Verdeelt onderwerpen / aandachtsgebieden zoveel mogelijk rekening houdend met affiniteiten;
 • Heeft zicht op de verschillende rollen van en verhoudingen tussen de Statenfractie, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Commissaris van de Koning, griffie, fractieondersteuning, afdelingsbestuur, functioneringscommissie en ledenvergadering;
 • De fractie kan een goed personeels- en vrijwilligersbeleid voeren voor de fractiemedewerkers en -vrijwilligers.