Pepijn Baneke
Pepijn Baneke

Pepijn Baneke over de positie van GroenLinks Limburg in de Provinciale Staten

De nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Limburg sprak op de eerste Statenvergadering:

Terugkijkend op de verkiezingen en dan vooral op de uitslag daarvan kan het natuurlijk niet anders dan dat we als GroenLinks tevreden zijn over het resultaat.

De verdubbeling in zetelaantal, tot een totaal van vier, is de op 1 na beste uitslag die GroenLinks ooit wist te behalen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Limburg.

Dat betekent dat de Limburgse kiezer de positieve boodschap van GroenLinks, op naar een duurzame en sociale toekomst, weet te waarderen. En daar zijn we blij mee!

GroenLinks feliciteert ook de overige winnaars, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en Lokaal Limburg.

Wanneer we de totale verkiezingsuitslag beschouwen is het duidelijk dat er in Limburg een politieke verandering heeft plaatsgevonden : aan de rechterkant van het spectrum zien we de opkomst van het Forum voor Democratie met zeven zetels, en aan de linkerkant winnen Groenlinks en de Partij voor de Dieren, die nu in totaal zes zetels hebben.

De uitslag geeft twee kanten van dezelfde medaille weer, een medaille die wordt gevormd door de vraag : hoe gaan we onze toekomst vormgeven, op sociaal gebied en op het gebied van klimaatmaatregelen? Proberen we vast te houden aan een wereldbeeld dat op dit moment al niet meer realistisch is ? Ontkennen we de problemen qua klimaat en milieu die we op moeten lossen? Of werken we aan een moderne, toekomstbestendige maatschappij en zorgen we voor een duurzame toekomst op energie- en klimaatgebied?

Het moge duidelijk zijn dat GroenLinks in Limburg voor het laatste gaat.

Vandaag, tijdens deze vergadering, is de eerste keer dat we met de vertegenwoordigers van alle partijen kennis kunnen maken en wellicht hun denkbeelden kunnen vernemen. Tijdens de campagne-periode heeft niet elke partij meegedaan aan het publieke debat op provincieniveau. GroenLinks betreurt dat, want deze verkiezingen gaan toch primair over de provincie en wat wij als politieke partijen voor onze inwoners kunnen betekenen.

En GroenLinks kan een hoop voor de Limburgers betekenen, zowel op sociaal gebied als op het gebied van duurzaamheid

Op het sociale domein wil GroenLinks alvast één ding volstrekt duidelijk maken voor de nieuwe periode: voor GroenLinks is het meest wezenlijke wetsartikel in Nederland artikel 1 van de Grondwet, ik citeer :

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

GroenLinks zal elke poging om te tornen aan de strekking van dit wetsartikel te vuur en te zwaard bestrijden.

Natuurlijk staat GroenLinks open voor discussies en meningsverschillen over politieke onderwerpen, dat is het wezen van onze democratie en daar wordt het uiteindelijke resultaat beter van. Maar artikel 1 van de grondwet is voor ons een gegeven dat boven alle discussie verheven is.

Wij staan pal voor een inclusieve, diverse samenleving.

Op het gebied van duurzaamheid is hét onderwerp dat de komende vier jaar een grote rol zal opeisen de energietransitie, gecombineerd met de klimaatadaptatie.

Het zal u niet verbazen dat GroenLinks hier in Limburg nu eindelijk een gestructureerd plan voor wil, zodat we onze doelen uit het Parijs-akkoord kunnen halen en kunnen voorkomen dat ons boreaal klimaat verandert in een sub-tropisch klimaat.

GroenLinks wil zich graag samen met alle partijen in de Staten inspannen om dit plan vorm te geven en uit te voeren, om zo Limburg beter en mooier door te geven aan de volgende generaties.

GroenLinks staat te trappelen om de komende vier jaar, gedreven door enthousiasme en zin in de toekomst, tot een succesvolle periode maken waarin we ervoor zorgen dat Limburg socialer, duurzamer en rechtvaardiger wordt.