Oproep bij Klimaatconferentie 4 november

Op zaterdag 4 november wordt in Bonn voorafgaand aan de VN klimaatconferentie COP23 een grote klimaatmars georganiseerd.  Duizenden mensen van over heel de wereld en van alle leeftijden willen hier hun overheden oproepen de klimaatakkoorden van Parijs uit te voeren, de energietransitie te versnellen en te stoppen met het winnen en gebruiken van kolen. 
Een aantal initiatiefnemers organiseren één of meer bussen vanuit Maastricht. De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf station Maastricht aan de achterzijde en is daar naar verwachting tussen 18 en 19 uur weer terug. De kosten voor deelname zijn € 20,- Aanmelden kan via deze link: https://goo.gl/forms/C6kZcfgfF3GrOql02. Doe je mee?

Dat het klimaat verandert is vandaag voor iedereen zichtbaar: bossen branden, oogsten mislukken, zeespiegels stijgen en orkanen razen door de Cariben. In 2014, 2015 én 2016 werd er ieder jaar een nieuw wereldwijd warmterecord gevestigd. Gebieden die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering worden nu als eerste geraakt. Terwijl deze gemeenschappen vaak ook de minste middelen hebben om zichzelf te beschermen. Fossiele energiebedrijven zoals Shell, ExxonMobil, de NAM en RWE blijven ondertussen miljarden investeren in het winnen van nieuwe voorraden gas, olie en kolen - in de volledige wetenschap dat het extreem gevaarlijk is om deze te gebruiken. Ook de Nederlandse samenleving draagt een grote verantwoordelijkheid. De grootste olie- en steenkoolhavens van Europa liggen in Amsterdam en Rotterdam. Europa ´s grootste gasveld ligt in het door gasbevingen getroffen Groningen. Sinds 1995 wordt er jaarlijkse een VN klimaatconferentie gehouden, echter sinds deze eerste onderhandelingsronde is de wereldwijde CO2 uitstoot met meer van 60% toegenomen. Het is dus hard nodig dat er niet alleen bindende afspraken worden gemaakt, maar dat deze ook worden nageleefd.