MAA: onrust en onduidelijkheid, nu over uitbreiding landingsbaan

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft aangegeven dat de berekeningen die ten grondslag liggen aan het concept-luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport opnieuw bekeken dienen te worden. Het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum heeft mogelijkerwijs foutieve gegevens gebruikt bij de berekeningen. De Staatssecretaris stelt in haar brief dat besluitvorming zorgvuldig dient te gebeuren. Daarom vindt er nu extra onderzoek plaats op haar initiatief. Onlangs kwam echter het bericht dat MAA per 29 oktober aanstaande toch al de volledige baanlengte van 2.750 meter wil gaan gebruiken. GroenLinks is het eens met de Staatssecretaris dat besluitvorming zorgvuldig dient te geschieden. Om die reden vindt GroenLinks het dan ook niet kies dat de directie de druk opvoert om toch maar per 29 okt de volledige baanlengte te gaan gebruiken zonder inzicht in wat er nu precies met de berekeningen dient te gebeuren en welke invloed dit heeft op het concept-luchthavenbesluit.

 

Om die reden heeft GroenLinks de volgende vragen aan GS gesteld:

1. Hoe en wanneer bent u voor het eerst  geïnformeerd over de mogelijk foutieve  berekeningen inzake het luchthavenbesluit van Maastricht-Aachen Airport?

2.Welke rol heeft de provincie precies in de procedure rondom het luchthavenbesluit?

3. Welke contacten onderhoudt u met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake Maastricht-Aachen Airport? 4.

4. Deelt u de mening van GroenLinks dat de volledige baanlengte niet kan worden gebruikt zolang er onduidelijkheid is over de berekeningen ten grondslag aan het luchthavenbesluit? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening van GroenLinks dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat inzake de procedure rondom het luchthavenbesluit? Zo nee, waarom niet?

6.Welke mogelijke gevolgen kan het extra onderzoek van de Staatssecretaris hebben voor het luchthavenbesluit van Maastricht-Aachen Airport?

7. Welke vertraging verwacht u van de ingebruikname van de volledige baanlengte van Maastricht-Aachen Airport?