De start was interactief en ludiek. De groep werd gevraagd langs twee assen een plek in de ruimte te kiezen. De ene as gaf aan in hoeverre men achter de samenvoeging staat en de ander as of het proces van de samenvoeging te snel of te langzaam gaat. Het zorgde meteen voor hilariteit en een gezellige sfeer.

Vervolgens werden op hoofdonderwerpen zoals Klimaatrechtvaardigheid, Bestaanszekerheid en Onderwijs met groepjes leden gesprekken gevoerd. Daarbij werden eerst de vijf belangrijkste waarden geïnventariseerd en vervolgens dilemma's besproken. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt. Tot slot gaven partijvoorzitters Katinka Eikelenboom en Esther-Mirjam Sent, Tweede Kamerlid Senna Maatoug en Europarlementariër Vera Tax een korte toelichting.

Tijdens de middag gaven aanwezigen meermaals aan dat er vraag is naar een plan voor de samenvoeging. Katinka gaf aan dat de verslagen worden verwerkt in een rapport en een plan van aanpak. Deze documenten zijn na de zomer klaar. Het plan is een richtsnoer voor landelijke, provinciale en lokale samenwerking en samenvoeging.