Bij Provinciale Staten zijn vandaag alle Statenleden geïnstalleerd. GroenLinks Limburg zal deze nieuwe statenperiode worden bezield door Geert Gabriëls, Thea Jetten, Eric Sol en Kathleen Mertens. Van harte gefeliciteerd allemaal, en héél veel succes met het uitdragen van het GroenLinks gedachtengoed en het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners van onze mooie provincie!