Op 25 okt behandelde PS in de commissie een Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, Houden van Geiten. GroenLinks, bij monde van Kathleen Mertens, steunt de wijzigingsverordening, zoals deze nu voorligt, niet en wel om de volgende redenen:  Gedeputeerde Staten van Limburg stellen de gezondheid van de omwonenden niet voorop en spelen er zelfs mee. Dat blijkt onder andere uit de ruime overgangsregeling en de afwijkingsmogelijkheid van het verbod, en dan met name de afwijking van het verbod op basis van “de niet bewezen techniek, die naar verwachting tot verbetering leidt”. 

 

Met name de afwijkingsmogelijkheid wekt onze grote verbazing. We krijgen er een déjà vu van:PAS all over again. Gedeputeerde Staten stellen namelijk het gebruik van technieken voor waarvan we het effect nog niet kennen. GS spelen met de gezondheid van de omwonenden. Ook al legt u dan wel een meetverplichting op, ook dat verandert niets aan het feit dat u het risico bij omwonenden legt. Als na meting blijkt dat de techniek niet werkt is het kwaad al geschied. Hoe gaat u dan om met de schade die de omwonenden aan hun gezondheid en hun welzijn in het algemeen oplopen?  Wat wij van de Expertmeeting geitenhouderij (georganiseerd door de Limburgse VVD fractie, op 11 oktober 2019)weten is dat er meer en meer longontstekinggevallen zijn, maar men weet niet hoe dat komt dus moet er meer onderzoek naar gedaan worden. We moeten goed nadenken over wat we aan het doen zijn; uit voorzorg moeten we het volgende VGO onderzoek (VGO 3) afwachten. ls overheid moeten we belangen afwegen: het algemene belang versus het belang van de volksgezondheid.  Niet het financiële belang van de geitenhouderijen, maar het belang van de volksgezondheid staat voor wat GroenLinks betreft voorop.