Hoe gaat ons Limburgs bestuur om met de Corona crisis?

Op vrijdag 17 april a.s. is hierover een debat met alle Limburgse  fractievoorzitters en Gedeputeerde Staten. Voorafgaand aan het debat heeft GroenLinks verhelderende vragen aan G.S. gesteld, zoals over ondersteuning van de Voedselbank. Wij zijn gerustgesteld door het antwoord omdat deze én  door de Sociale Agenda wordt ondersteund én we horen o.a. dat veel restaurants en hotels er nu verse producten afleveren. Hartverwarmend. Ook geeft G.S. n.a.v. onze zorgen over mogelijke  toename huiselijk geweld en armoede aan dat eveneens vanuit de Sociale Agenda de al bestaande maatschappelijke structuur vanuit de provincie ondersteund wordt. Van een andere orde zijn onze vragen welke gevolgen de crisis zal hebben voor toekomstig provinciaal beleid en de bevoegdheden van de provincie. Het is goed om dat in deze tijden heel helder te hebben. En als laatste maken wij ons grote zorgen om de gevolgen voor de cultuursector. Welke rol zal de provincie in deze op zich nemen? Vooralsnog licht G.S. hierbij nog geen tip van de sluier op.

Lees hier onze vragen en antwoorden: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/2332f1df-8eb0-4bce-ac32-cd54d9158f47 

Kijk vrijdag naar het live debat over de Corona crisis ( https://www.limburg.nl/actueel/agenda/@5528/debat-cononacrisis/) waar fractievoorzitter Thea Jetten het woord zal voeren.