Herindeling Landgraaf-Heerlen

Op 6 en 7 juli bogen Provinciale Staten zich over de herindeling Landgraaf-Heerlen. Eerder belegde de provincie 2 informatiebijeenkomsten, nadat zij het heft voor een fusie overgenomen had van beide gemeenten. Tot en met 2016 trokken de gemeenten gezamenlijk op; vóór een fusie. Door de draai van één fractie in de Landgraafse raad werd de mening in de Landgraafse politiek afgelopen januari plotseling anders, de coalitie viel en de nieuwe coalitie was mordicus tegen herindeling, onderzoeken van deskundigen ten spijt.  De Landgraafse raad nam wel een motie aan met de strekking dat de eigen schaal onvoldoende was. De opkomst van de infobijeenkomst in Heerlen was redelijk bescheiden en de meningen waren gematigd, grote weerstand was niet te ontdekken. In Landgraaf was het Streeper Kruis dik gevuld. En de emoties liepen, zoals verwacht, hoog op.. Wat aan beide bijeenkomsten gelijk was, zo viel op, was wie er kwamen opdagen. De toch wat meer op leeftijd zijnde inwoners. Jongeren tot dertig jaar lijkt dit nauwelijks tot niet te interesseren. Jammer, vindt GroenLinks, zij zijn toch de toekomst. En GroenLinks is er van overtuigd dat alleen een sterkere, grotere gemeente de uitdagingen op m.n. sociaal gebied in deze regio het hoofd kan bieden en is dus voor deze herindeling, al maakt onze fractie zich zorgen om de bestendigheid van deze nieuwe gemeente.

Terug naar de behandeling op 6 juli van dit dossier, spannend omdat niet alle partijen zich uitgesproken hadden over hoe zij er in staan. En inmiddels was er ook sprake van het houden van een referendum. Het debat daarover leverde op, dat dat referendum niet doorgaat. Dit n.a.v. een door GroenLinks en de coalitie ingediend amendement. Het verzoek tot een referendum voldoet niet aan de criteria. Het CDA is ernstig verdeeld en tovert daarom met een gedeelte van de coalitie tijdens de vergadering een nieuw voorstel uit de hoge hoed: Brunssum zou ook deel moeten gaan uitmaken van deze nieuwe fusiegemeente. Dat advies willen zij de Tweede Kamer meegeven, die uiteindelijk over dit dossier beslist. En dan geeft de stemming op vrijdagochtend aan dat er een grote meerderheid voor de herindeling is. Voor stemden CDA, PvdA, D66, VVD, SP en GroenLinks en tegen PVV,  50plus, PvdD, Volkspartij Limburg en Lokaal Limburg.