Voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting sprak Frank Wormer namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA in, waarbij hij pleitte voor een onontkoombare herbezinning op de toekomst van het vliegveld, zeker nu de exploitant voortijdig de handdoek in de ring heeft gegooid. Hij bood  het indrukwekkende aantal van 19.000 handtekeningen aan de Gouverneur en PS aan onder het motto "Zonder MKBA niet verder met MAA". Omwonenden zijn bezorgd om hun gezondheid en vragen bescherming van hun nachtrust. Vandaag dient GroenLinks 2 moties in aangaande MAA, waaronder de vraag aan GS voor de MKBA, maatschappelijke kosten baten analyse ( samen met de PvdD). We zijn benieuwd naar de steun voor die motie.