Het aantal laadpunten voor elektrische auto’s in Limburg blijft achter ten opzichte van de vraag, zo hebben we onlangs kunnen lezen op 1limburg. Volgens het Amsterdams onderzoeks- en adviesbureau EVConsult dient voor eind 2020 het aantal laadpunten minstens verdubbeld te zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Pepijn Baneke van GroenLinks vraagt aan GS naar de stand van zaken en de ambities van dit college.

Het lijkt er op dat er in Limburg veel te weing laadpalen zijn, vandaar de volgende schriftelijke vragen:

1. Klopt het dat er op dit moment in Limburg slechts 1348 laadpunten en 85 snellaadpunten zijn? 

2. Kan uw college de spreiding van de laadpunten op een kaart weergeven?

3. Het Limburgs wagenpark telt op het moment zo’n 5500 voertuigen die volledig elektrisch zijn gedreven, zo stelt het onderzoeksbureau. Klopt dit aantal? Indien ja, bent u het met ons eens dat het aantal laadpunten navenant minimaal 3000 zou moeten bedragen?

4. Is dat doel realiseerbaar? Zo nee, waarom niet?

5. Ziet u een rol voor de provincie Limburg om het aantal laadpunten te vergroten, door bijvoorbeeld marktpartijen te faciliteren en te bewegen in actie te komen? Zo nee, waarom niet?