GroenLinks wil impulsfonds voor amateurkunst Limburg

De cultuursector is een bijzonder veelzijdige keten die bestaat uit professionele kunstenaars, amateurkunstbeoefenaars, verenigingen en diverse instellingen. GroenLinks wil voorkomen dat er schakels uit deze keten wegvallen omdat daarmee de stabiliteit van de gehele keten in gevaar komt.

Gemiddeld is in Nederland één op de drie mensen in de vrije tijd cultureel actief en verricht 5% van de Nederlanders vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of organisatie. Vertaal dit naar de Limburgse situatie en we hebben het snel over 430.000 mensen die, naast de 2.500 kunstprofessionals die Limburg rijk is, op de één of andere manier onderdeel zijn van de cultuurketen. De cultuurketen is daarmee één van de belangrijkste sociale pijlers van onze Limburgse samenleving die gekoesterd, gevoed en ondersteund moet worden. Zeker in deze onzekere Coronatijden.

Aan de basis van de Limburgse cultuurketen staan de vele zzp'ers die zich met hart en ziel inzetten voor de diverse amateurkunstenaars en verenigingen. Zij zijn de mensen die zorgen voor een kwaliteitsimpuls bij onze verenigingen, zij zijn de mensen die bijdragen aan de verbinding tussen amateurkunst en professionele kunst. En juist zij, deze mensen, deze zzp'ers vallen nog steeds buiten alle Rijksregelingen (ook na de extra toezegging van 300 miljoen euro) doordat zijzelf of de vereniging waar zij actief voor zijn niet aan de criteria voor financiële ondersteuning voldoen. Het kan toch niet zo zijn dat deze waardevolle professionals zich moeten laten omscholen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en wij in de toekomst te weinig professionals aan de basis van onze cultuurketen beschikbaar hebben.

Idealiter zou het Rijk met een financiële oplossing moeten komen voor deze groep zzp’ers die nu niet in aanmerking komen voor enige financiële regeling. Hiervoor willen wij lobbyen, de barricade op en het van de daken schreeuwen, maar wij vrezen dat we door het kabinet in Den Haag niet gehoord gaan worden. Daarom willen wij dat de Provincie extra gelden ter beschikking stelt om werkgelegenheid aan de basis van de cultuurketen (onze amateurkunst) te stimuleren en aan tejagen. Wij denken hierbij aan een Corona-gerelateerd impulsfonds voor amateurkunst. Het zou mooi zijn als de Limburgse gemeenten hier ook aan bij zouden willen dragen. De uitvoering kunnen we overdragen aan één van de Limburgse culturele expertise centra.