GroenLinks vraagt naar stand van zaken MAA

GroenLinks vindt dat er al geruime tijd  geen inhoudelijke informatie meer verstrekt is door het Limburgs college over de voortgang van Maastricht-Aachen Airport in integrale zin. Uit de media echter vernemen we met enige regelmaat hoe de ontwikkelingen van passagiers- en vrachtvervoer eruit zien. GroenLinks is en blijft voor sluiting van de luchthaven, daarover geen misverstand. Maar omdat GroenLinks vindt dat  PS al te lang niet meer geïnformeerd is over de ontwikkelingen heeft Andy Rossel, statenlid, op 23 maart jl. een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.

De vragen:

1.Waarom is uw college zo lang stil over Maastricht-Aachen Airport qua informatievoorziening richting Provinciale Staten? Waarom wilde u wachten met de 4e Voortgangsrapportage tot de jaarcijfers over 2016? Valt er buiten de vervoerscijfers niets anders te melden? Immers is in het vierde kwartaal 2016 enkel het vrachtvervoer een klein lichtpuntje.

2.  Wanneer komt dan de volgende, 5e Voortgangsrapportage? Er is immers een halfjaarlijkse frequentie afgesproken.

3.  Wat vindt u van de vervoerscijfers van Maastricht-Aachen Airport over 2016?

4.  Vindt u het nog steeds doelmatig om – kijkend naar de jarenlange trend – te investeren in voorzieningen voor passagiersvervoer (terminal, hotel e.d.)?

5.  Hoe kan het dat de gehele luchtvaartsector de afgelopen jaren enorme groei laat zien en Maastricht-Aachen Airport hier niet of slechts in zeer beperkte mate van profiteert?

6.  Acht u het niet zinvol om de marktpositie van Maastricht-Aachen Airport opnieuw te onderzoeken; zowel qua passagiers, vracht als maintenance? Zo ja, wanneer kunnen wij resultaten hiervan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

7.  Hoe staaft u op dit moment de levensvatbaarheid van Maastricht-Aachen Airport? Wat is voor u de levensvatbaarheid van de luchthaven?

8.Kunt u overzichtelijk uiteenzetten over de afgelopen jaren (2013 tot en met 2016) hoe de vervoerscijfers van Maastricht-Aachen Airport, dus passagiers en vracht, zich verhouden tot de buitenlandse luchthavens vanLiège en Brussel in België en Köln-Bonn, Düsseldorf en Weeze in Duitsland? Zo nee, waarom niet?

9.  Wat is nu precies de status van het luchthavenbesluit om te komen tot het gebruik van de  volledige lengte (2.750 meter) van de start- en landingsbaan van Maastricht-Aachen Airport?

10.  Wat betekent het inhoudelijk dan wel procedureel voor het luchthavenbesluit dat er richting omwonenden in maart 2016 foutieve cijfers zijn gebruikt, namelijk dat het aantal vliegbewegingen grootverkeer niet met 12 per dag, maar met 28 per dag toenemen?

11.  Welke toegevoegde waarde heeft de additionele 250 meter gebruiksmogelijkheid voor Maastricht-Aachen Airport wanneer enkele tientallen kilometers ten zuiden bij Liège (Bierset) een luchthaven ligt met liefst 3.710 meter lengte start- en landingsbaan die dag én nacht geopend is?

12.  Waar is de exploitant momenteel mee bezig? Welke successen/teleurstellingen kan deze melden? Waarom is er nauwelijks tot geen informatie vanuit de nieuwe exploitant waarneembaar?

13.  Is de nieuwe exploitant bereid om kennis te maken met Provinciale Staten en hier ook een open communicatierelatie/dialoog mee te onderhouden? Zo nee, waarom niet?

14.  Kunt u sinds het besluit van Provinciale Staten van 16 mei 2014 (tot overname van Maastricht-Aachen Airport) overzichtelijk weergeven hoeveel geld er beschikbaar is gemaakt en waarvoor (lees: begroot) vanuit de provincie en daadwerkelijk is besteed (aan overname, investeringen, NEDAB e.d.)? Zo nee, waarom niet.