Bijna elke provinciale fractie van GroenLinks heeft een motie Canal Parade ingediend. En bij drie (van de elf) regenboogprovincies met succes: Noord-Holland, Gelderland en Limburg varen 1 augustus mee tijdens de Canalparade van Amsterdam. Trots dat Limburg zich, mede door GroenLinks en de PvdD, zo actief en zichtbaar inzet voor meer diversiteit en inclusiviteit. Lees hieronder de motie. 

 

Motie vieren diversiteit 

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 november 2019

Constaterende dat:

  • Elf van de twaalf provincies zich inmiddels hebben uitgeroepen tot Regenboogprovincie;
  • De provincies actief beleid voeren ten aanzien van de emancipatie van LHBTIQ+ (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen);
  • Een aantal provincies de ambitie hebben om bij te dragen aan de zichtbaarheid van LHBTIQ+

 

Overwegende dat:

  • Er jaarlijks een groot festival wordt georganiseerd om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wil: de Pride Amsterdam, met als hoogtepunt de wereldberoemde en unieke Canal Parade;

 

Van mening zijnde dat:

  • De Canal Parade het moment bij uitstek is om samen met elkaar de diversiteit te vieren;
  • Deelname aan de Canal Parade een goede manier is om te laten zien dat de provincies staan voor inclusiviteit;

 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op*:

  • Om samen met de andere provincies met een boot deel te nemen aan de Canal Parade 2020 en hiervoor dekking binnen het programmaproduct 4.1.10. Branding te vinden.
  • Hierover op korte termijn in overleg te treden met de andere provincies en de resultaten daarvan terug te koppelen aan PS.

 

En gaan over tot de orde van de dag

Thea Jetten                                                     

GroenLinks