GroenLinks teleurgesteld: provincie durft rechtszaak Tihange niet aan

De provincie Limburg sluit zich niet aan bij de juridische stappen tegen de kerncentrale in Tihange. Een motie van GroenLinks die daartoe opriep kon niet op een meerderheid rekenen in Provinciale Staten. De motie werd gesteund door de gehele oppositie, maar geblokkeerd door de coalitiepartijen.

De zorgen over de incidenten met de gammele kerncentrale in Tihange nemen toe. De Duitse stad Aken heeft het initiatief genomen om via juridische procedures de sluiting van Tihange af te dwingen. Van Nederlandse zijde hebben zich inmiddels al de gemeenten Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten geschaard in deze internationale coalitie tegen Tihange.

GroenLinks vindt dat de provincie Limburg zich bij deze coalitie moet aansluiten. De provincie Limburg heeft meerdere malen haar zorgen uitgesproken, maar vooralsnog houdt de Belgische regering zich doof. In een motie, ingediend tijdens de Statenvergadering van 5 februari, riep GroenLinks het provinciebestuur op om de rechtsgang te steunen. De motie werd mede-ondertekend door de oppositiepartijen PvdD, 50+, Lokaal Limburg en Volkspartij Limburg. De coalitiepartijen lieten helaas weten niets te zien in juridische stappen. Voor deze partijen is de tijd van pappen en nat houden helaas nog niet voorbij.

Redenen waarom de provincie zich moet aansluiten bij de internationale coalitie:

  • De veiligheid van (verlengde) exploitatie van de kerncentrale is continue in het geding. Het regent ongeplande stilleggingen van één of meerdere reactoren.
  • Van Nederlandse zijde lag het initiatief rondom Tihange juist bij de Provinciale Staten van Limburg. Sinds motie 253 - Krabbendam c.s. - van juni 2012 is er nog steeds geen enkel concreet voornemen om Tihange te sluiten, zoals de motie wel uitspreekt als wens. We zijn dus al ruim 3,5 jaar verder. 
  • De Belgische overheid is enkel bezig met een verlengde exploitatie en dus een toenemend risico. Ook de informatievoorziening blijft beneden peil.
  • De juridische trein rolt inmiddels. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid en hebben - gelet op de grensligging - ook belang bij goede internationale betrekkingen. Veiligheid staat echter voorop als principieel uitgangspunt. Ook de gemeenten stellen dit nu voorop.
  • Het Klimaatakkoord (Paris 2015) spreekt uit met ons allen de energietransitie te gaan doen. Ook België heeft zich hieraan gecommitteerd en daarin past uiteindelijk geen nucleaire energievoorziening, waar België haast aan verslaafd lijkt te zijn.