GroenLinks steunt windcoöperaties, zij zorgen voor draagvlak. Triest dat GS dit laat liggen

Evenals GroenLinks (wij stelden inmiddels vragen aan GS) reageert ook de koepel van 19 Limburgse Energiecoöperaties n.a.v. het artikel in De Limburger op 9 mei jl, waarin een aantal zaken wordt gemeld over het achterblijven van de bouw van windmolens in Limburg: "Het klopt dat er nog weinig turbines staan opgesteld vanwege de bezwaren van sommige omwonenden en de trage rechtsgang. Maar wij zijn er van overtuigd dat als de projecten niet vanuit lokale energie-coöperaties, maar geheel vanuit de private/commerciële sector zouden zijn opgezet, de situatie er nog veel dramatischer uit zou zien."

 

Kijken we naar de coöperatieve, dus niet-commerciële projecten, zoals de windparken  Heibloem, Kookepan, Ospeldijk en Weert, dan zien we duidelijke voordelen ten opzichte van de commerciële projecten zoals in Sittard-Geleen en Venlo. De burgercoöperaties die aangesloten zijn bij REScoop Limburg hanteren bij windprojecten de coöperatieve windparkontwikkeling. Voordelen daarvan zijn onder andere dat de omwonenden van een gepland windpark bijtijds, eerlijk en zorgvuldig geïnformeerd en betrokken worden. Zo krijgen zij de gelegenheid hun belangen tijdig naar voren te brengen en probleemoplossingen voor te dragen. Op die manier ontstaat voor de projecten van lokale coöperaties veel draagvlak bij de bevolking. En kunnen vergunningen sneller worden verstrekt.

Ook gaat een veel groter deel  van de inkomsten  van de windenergie bij coöperatieve projecten naar de lokale gemeenschap, de leden van de coöperatie en omwonenden van het park. De lokaal georganiseerde coöperaties helpen met die inkomsten de inwoners bij de verdere energiebesparing. Bij energiebedrijven en projectontwikkelaars verdwijnen de inkomsten meestal ergens in de Randstad of het buitenland bij enkele grote beleggers.

Waar wij als samenwerkende burgercoöperaties vooral trots op zijn is het feit dat als de turbines van coöperatie Zuidenwind in windproject Heibloem binnenkort draaien, het moment bereikt is dat meer dan 60% van de opgewekte windstroom in Limburg coöperatief is!

Hiermee wordt de coöperatieve aanpak van windprojecten leidend in Limburg. En er volgen nog meer 100% coöperatieve windprojecten: De Kookepan (3 turbines), Ospeldijk (2 turbines) en Weert (3 turbines). Veel commerciële windprojecten hebben vertraging opgelopen, vooral door weerstand vanuit de bevolking. Neem  Sittard-Geleen en Venlo, waar men al vele jaren met de voorbereiding bezig is, maar waar voorlopig niet gebouwd wordt.

 Wij adviseren de Gemeenten in Limburg daarom om alleen nog met de lokale burgercoöperatie windparkontwikkeling op te pakken zodat draagvlak, energiebewustzijn én lokale welvaart hand in hand gaan.

Har Geenen,                                                                    Ton Hanssen,

 voorzitter REScoop Limburg                                     secretaris REScoop Limburg