GroenLinks stemt tegen uitdeelfeestje landbouwsector

Afgelopen vrijdag heeft GroenLinks op een constructieve wijze het 'aanvalsplan Asbest & Energie' proberen te versterken. GroenLinks heeft voorstellen gedaan om ook gewone mensen en niet alleen de landbouwsector te laten profiteren van verduurzaming en asbestsanering. De coalitie, waaronder SP, PvdA en D66, wilde hier echter niets van weten. GroenLinks heeft daarom, samen met Partij voor de Dieren, tegen dit uitdeelfeestje voor de landbouwsector moeten stemmen.

Afgelopen vrijdag stemde Provinciale Staten in met een pakket van €100 miljoen voor het zogeheten 'aanvalsplan Asbest & Energie'. GroenLinks, Partij voor de Dieren en PVV stemden als enigen tegen. Waarom is GroenLinks tegen €100 miljoen voor een aanvalsplan asbest & energie? Vanwege de manier waarop en aan wie men dat geld gaat besteden. Waar de provincie in eerste instantie in dat bedrag de verdeelsleutel 50/50 hanteerde waarbij de gelden voor energie en asbest gelijk verdeeld waren, liet men op een gegeven moment die verdeelsleutel achterwege.

In andere woorden zal asbestbestrijding en energiemaatregelen in de landbouwsector (vooral daar zit namelijk nog de meeste asbest) de voorkeur krijgen boven de gewone burger die samen met de overheid zijn asbestvrije woning wil verduurzamen. GroenLinks is niet blind voor de noodzaak om asbest te bestrijden. GroenLinks is niet eens tegen het in enige mate koppelen van het een aan het ander. Maar wij zijn tegen een uitdeelfeestje van €100 miljoen waarbij verduurzaming amper tweede viool speelt en vooral de landbouwsector financieel zal profiteren.

GroenLinks is tot het uiterste gegaan er zeker van te zijn dat ook de gewone burger de vruchten kan plukken van meer duurzaamheid in huis. Denk aan een lagere energierekening en een goede bijdrage aan het milieu met onze omgeving en toekomstige generaties in het achterhoofd. De coalitie, waaronder SP, PvdA en D66, wilde daar echter niets van weten. Ons en de Partij voor de Dieren resteerde niets dan een zuiver signaal; een tegenstem.